ZOA als eerste Nederlandse hulporganisatie CHS-gecertificeerd

ZOA is CHS-gecertificeerd door de onafhankelijke auditinstantie HQAI (Humanitarian Quality Assurance Initiative). Deze onafhankelijke certificering laat zien dat we op een kwalitatief goede manier ons werk doen.  We zijn er trots op dat ZOA als eerste Nederlandse hulporganisatie een CHS-certificaat heeft ontvangen. Karin Wierenga (intern auditor) en Gerard Hooiveld (manager kwaliteit) waren betrokken bij het proces en vertellen erover.

CHS? Wat betekent deze afkorting en waarom is dit belangrijk voor ZOA?

Karin: ‘’CHS staat voor Core Humanitarian Standard. De CHS is een belangrijke kwaliteitsstandaard in de humanitaire sector. De standaard beschrijft negen gebieden, denk aan onderwerpen als:  hoe betrek je de mensen die hulp ontvangen, hoe zorg je ervoor dat lokale partnerorganisaties goed uit de verf komen, hoe besteed je je geld op een zo effectief mogelijke manier. In de afgelopen periode is ZOA door een externe organisatie, HQAI op al deze vlakken onderzocht. De auditors hebben talloze interviews gedaan en zijn op bezoek geweest in ZOA’s programmagebieden. De certificering is een soort diploma dat laat zien dat we voldoen aan de minimum eisen van de CHS.

ZOA is de eerste Nederlandse organisatie met deze certificering?

Karin: ‘’Ja, daar zijn we heel trots op. Het proces heeft een aantal jaar geduurd. We moesten echt expertise hierin opbouwen om aan deze standaard te kunnen voldoen. In de afgelopen jaren hebben we onszelf echt verbeterd. Ik vind het super dat ZOA hier tijd en energie in heeft gestoken en dat wij als eerste Nederlandse organisatie dit certificaat mochten ontvangen. Gerard: ‘’ Voor ons was de certificering een mooie kans om te zien of ZOA’s interne systemen aansluiten bij de internationale standaarden. Het is geweldig om te zien dat we nu aan alle eisen voldoen, maar we willen blijven leren en ontwikkelen.’

Wij stellen mensen centraal, ook in tijden van corona.
Wij stellen mensen centraal, ook in tijden van corona.

Waren er verrassingen tijdens het proces van certificering?

Gerard: ‘’Over het algemeen weerspiegelden de resultaten we wat we al wisten. We werken nauw samen met gemeenschappen die getroffen zijn door een oorlog of een ramp. In de interviews die HQAI-auditors hadden op hun veldbezoeken kwam dit ook naar voren: mensen gaven aan dat ze een goede relatie hadden met ZOA-medewerkers en dat ze bij hen terecht konden. Anderzijds gaven mensen aan dat ze op projectmanagementniveau onvoldoende betrokken werden. Dat was voor ons wel een verrassing en een belangrijk verbeterpunt.’’

Zijn de mensen die hulp ontvangen ZOA gebaat bij de CHS- certificering?

Karin: ‘’Ja. In dit certificeringstraject hebben we geleerd dat we beter moeten faciliteren en vastleggen dat mensen een stem hebben in de projecten. Wij willen dat de gemeenschappen met wie we werken goed geïnformeerd zijn over de projecten, over wie wij zijn, wat ze van ons kunnen verwachten en wat hun eigen rol is. Het is aan ons om goed te communiceren dat we open staan voor hun ideeën en feedback en dat we dit ook goed adresseren en vastleggen. Ik ben er trots op dat ZOA de mensen die hulp ontvangen centraal stelt en ook op dit vlak blijft verbeteren.’’

Wat betekent deze certificering voor de toekomst?

Gerard: ‘’De certificering is geen eindpunt. ZOA gaat een 4-jarig traject in waarin we op verschillende punten onszelf proberen te verbeteren. We weten dat we sommige punten in de praktijk goed doen, maar ze niet goed genoeg documenteren. En, zoals Karin al aangaf, we willen de mensen die we helpen een grotere stem geven in hun eigen projecten. Dat willen we doen we door hen er zoveel mogelijk bij te betrekken. De geplande CHS audits helpen ons om onszelf telkens verder te verbeteren.’’

Wil je je verder verdiepen in ZOA’s werkwijze? Bekijk ons Strategisch plan ‘Every Life Matters’.