ZOA in gevaarlijke landen

"Als je zegt dat je de meest kwetsbaren wilt helpen, moet je dat ook doen"

ZOA werkt in een aantal erg gevaarlijke landen. “Afghanistan, Jemen, Congo, Syrië en Zuid Sudan zijn de gevaarlijkste op dit moment”, stelt Henrieke Hommes, veiligheidsadviseur bij ZOA. Ze vervult deze functie nu 7 jaar, hiervoor heeft ze jarenlang in het buitenland gewoond en gewerkt. Wij stellen haar een aantal vragen over (on)veiligheid in de landen waar ZOA werkt.

Wat zijn de gevaren in de landen die je zojuist opnoemde?
“De gevaren verschillen natuurlijk per land. In een aantal landen is er regelmatig sprake van geweld gericht op hulpverleners, wat het werk van hulpverleningsorganisaties ingewikkeld maakt. Maar ook voortdurende conflicten in een land en het gevaar voor bombardementen, kidnapping, beschietingen en gevechten maakt hulpverlening moeilijk.”

Hoe gaat ZOA om met dit soort situaties?
“Onze collega’s werken onder moeilijke en soms erg onveilige omstandigheden. Met enige regelmaat komen ze terecht in situaties die heel verkeerd hadden kunnen aflopen Hoewel we over de jaren een aantal ernstige incidenten hebben meegemaakt, zijn we gezegend dat het zo vaak goed gaat. Ik denk dat dit mede te maken heeft met onze strakke procedures. Reizen worden goed voorbereid en we hebben voor elk land maatregelen die horen bij de specifieke risico’s in dat land. Hierdoor proberen we de risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

Daarnaast proberen onze teams actief goede relaties op te bouwen met autoriteiten, dorpsoudsten en met de mensen in de gemeenschappen waar we werken. We maken regelmatig mee dat zij ons waarschuwen voor gevaar en ons helpen als we toch in de problemen komen. Een goede relatie met lokale mensen is een belangrijk aspect van ons veiligheidsmanagement.”

Noodactie venezolaanse vluchtelingen

Is het niet te onveilig om in landen als Jemen te gaan werken?
“Ik weet nog heel goed dat we deze beslissing niet zomaar hebben genomen maar dat er heel wat vergaderingen overheen zijn gegaan. We besloten toch te gaan op het moment dat een zeer ervaren landendirecteur aanbood om in Jemen te gaan werken en we het eens waren over de noodzakelijke procedures en de juiste contacten hadden geleged.. Zonder haar en haar ervaring hadden we dit toen niet gedaan. De veiligheid van onze medewerkers staat absoluut voorop. Het kan lastig zijn maar soms is het nodig om te besluiten niet naar een gebied af te reizen omdat het simpelweg niet veilig genoeg is.”

Hoe bereidt ZOA zijn medewerkers voor om te werken in deze gevaarlijke gebieden?
“Alle medewerkers die voor ZOA gaan reizen nemen deel aan een 3-daagse veiligheidstraining waarin veel geoefend wordt met allerlei situaties waar ze in terecht kunnen komen. Daarnaast lezen ze voor elke reis aan een land het veiligheidsplan waarin de context, de risico’s, en de procedures staan beschreven. Tot slot heeft iedereen voor ze op reis gaan nog een gesprek met mij als veiligheidsadviseur om alle details nog eens goed door te nemen.

Daarnaast is ZOA 24/7 bereikbaar voor al zijn medewerkers in het geval ze zich in een moeilijke situatie bevinden en hulp nodig hebben.”

Waarom kiest ZOA ervoor om toch op die plekken te werken?
“Omdat daar de nood vaak het hoogst is. Het zijn moeilijke gebieden maar ook de gebieden waar mensen de hulp het meest nodig hebben. Als je zegt dat je de meest kwetsbare mensen op deze aardbol wilt helpen, moet je dat ook doen. Toch?”

Äthiopien

Wereldwijd worden talloze kinderen in een vluchtsituatie geboren. Hun toekomst is onzeker: jaarlijks overlijden duizenden kinderen door een gebrek aan voedsel of schoon drinkwater. ZOA is trouw aan kleine en grotere vluchtelingen en helpt onder andere met voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Help je mee?

Ja, ik help mee