ZOA strijdt tegen honger

Alstublieft, red het leven van mijn kinderen”, wanhoopt Nejatu uit Ethiopië. Ze is weduwe, moeder van vijf kinderen en verloor al haar gewassen door de sprinkhanenplaag. Zij is een van de 950 miljoen (!) mensen die nauwelijks of geen dagelijks eten hebben. ZOA is er, ook voor hen die honger hebben.

Natuurrampen, gewapende conflicten en nu ook COVID-19: veel mensen kijken de hongerdood in de ogen omdat ze worstelen met de gevolgen daarvan. Door coronamaatregelen kunnen velen niet werken; ze hebben daardoor geen inkomsten. Oorlogen (en sprinkhanenplagen) zorgen ervoor dat miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen en dat hun gewassen zijn verwoest. De situatie op het platteland in diverse landen waar ZOA werkt, is ronduit alarmerend. In sommige landen versterken de crises elkaar. Neem bijvoorbeeld Jemen of Ethiopië. Bijna 37% van de kinderen onder de vijf in Ethiopië is chronisch ondervoed. Er is een enorme schaarste aan water en landbouwgrond. Dat zorgt voor spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Duurzame hulp
“Hoe kun je op een duurzame manier helpen om in de levensonderhoud van de meest kwetsbare mensen te voorzien? Daar draait het eigenlijk om”, zegt ZOA’s voedselzekerheid-specialist Inge Vos. “Want voedsel uitdelen tijdens een crisis is belangrijk, en dat doen we ook, maar we helpen mensen ook op weg naar wederopbouw. En die duurzame manier is weer ongelofelijk belangrijk bij bijvoorbeeld vredesopbouw en de veiligheid van een land. Immers, als er voldoende middelen zijn, staan mensen elkaar minder naar het leven. Zo kunnen we een gebied of de bevolking helpen uit een negatieve spiraal te komen.”

JEMEN 5

Hulp op maat
ZOA levert hulp op maat in de strijd tegen honger. Dat doen we door voedseldistributie, geldvouchers of contant geld, en hulp aan boeren en kleine ondernemers. We letten scherp op de plaatselijke situatie: wat is waar nodig om de productie efficiënt te verhogen? Hoe voorkomen we dat mensen in een afhankelijkheidspositie komen en hoe worden ze veerkrachtig?

Inge: “We zetten bijvoorbeeld een spaarprogramma op in een gemeenschap. Met een kleine inleg sparen dorpsbewoners samen voor een onderneming of een ander gemeenschappelijk doel. Zo helpen ze elkaar, bijvoorbeeld een landbouwer die door een misoogst in de problemen komt. Of ze helpen bij het opzetten van een theeschenkerij. Het spaarprogramma is tevens een vangnet voor zichzelf.” Daarnaast vindt ZOA het belangrijk dat mensen getraind worden in hun vaardigheden, zodat ze weten hoe ze een baan kunnen vinden en hoe ze een eigen bedrijf kunnen starten.

we are able 6

Geef je gezinnen zomaar geld? Die vraag krijgt ZOA nogal eens. Inge legt uit: “Soms is dat de beste manier om mensen een zetje in de rug te geven. Vaak weten mensen zelf heel goed welke nood het hoogst is in hun gezin. Geld houdt de markt in stand. Wil je de economie stimuleren, dan moet geld verstandig rollen. Eventueel maken we gebruik van vouchers die mensen kunnen omwisselen. Of mensen krijgen geld voor werk dat ze doen voor de gemeenschap.”

sri lanka 3

Diversiteit van gewassen
In de landbouw ondersteunt ZOA boeren om op tijd gewassen in te zaaien en wordt er gekeken naar de diversiteit van de gewassen. We stimuleren daarnaast de aanleg van groentetuinen, onder meer voor een gevarieerd dieet. Tegelijk worden grote landbouwprojecten ter hand genomen. Inge: “We moeten daarbij inspelen op klimaatveranderingen. We merken dat in diverse landen regens veel te laat of te vroeg komen. Dus we kijken samen met de plaatselijke bevolking welke irrigatie toepasselijk is of welke gewassen minder water nodig hebben. Onlangs hielpen we in Soedan met een irrigatiesysteem – een extra kanaaltje – omdat een andere was verouderd. Verder zetten we in op duurzame teelttechnieken, die belangrijk zijn om de bodem te beschermen tegen droogte. Zo staan we samen, de bevolking en ZOA, sterk in de strijd tegen honger!”

 

Meer weten over de dramatische situatie in Jemen? Lees hier meer!