ZOA zoekt Voorzitter Raad van Toezicht

We zijn er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp. We schieten hen te hulp in noodsituaties en blijven daarna ook trouw, door hen te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zolang totdat ze zichzelf weer kunnen redden. ZOA’s werk wordt gecoördineerd vanuit Apeldoorn. We werken met ongeveer 1000 medewerkers in 16 landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden. Vanwege het verstrijken van de maximale benoemingstermijn van de huidige voorzitter, zoekt ZOA een professionele en bewogen:

Voorzitter Raad van Toezicht

In de nieuwe voorzitter zoeken we:

 • een ervaren toezichthouder die in staat is om de Raad van Toezicht te helpen in haar verdergaande professionalisering;
 • iemand die in staat is om vanuit ruime bestuurlijke ervaring om te gaan met complexe vraagstukken rond positionering, samenwerking met andere organisaties en consortiavorming;
 • iemand die in staat is om de belangen van ZOA intern en extern te behartigen;
 • iemand die met natuurlijke autoriteit en relevante competenties de processen binnen de Raad van Toezicht effectief kan leiden;
 • iemand die een scherp inzicht in maatschappelijke, politieke en kerkelijke verhoudingen heeft; iemand die affiniteit met internationale humanitaire hulpverlening heeft.

Wij verwachten daarnaast dat u:

 • zich verbonden voelt met het gedachtegoed en de missie en visie van ZOA;
 • overtuigd christen bent en meelevend lid van een protestants-christelijke kerk;
 • beschikt over een relevant (internationaal) netwerk;
 • in staat bent het functioneren van het bestuur te toetsen en deze met raad terzijde te staan;
 • een uitstekende reputatie geniet;
 • in staat bent op academisch werk- en denkniveau te functioneren;
 • voldoende beschikbare tijd heeft;
 • over zeer goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt;
 • in staat bent om op integere wijze verbinding te leggen en te herstellen;
 • in voldoende mate zelfkritisch bent en dienstbaar wil zijn.

Wat wij bieden:

Wij bieden u een boeiende taak binnen een inspirerende organisatie, zonder dat er sprake is van een dienstverband. De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaar, met een mogelijke herbenoeming. De functie start per april 2020. De vergaderplanning omvat ca. zeven vergaderingen per jaar die doorgaans in de avonduren plaatsvinden op het kantoor van ZOA te Apeldoorn. Daarnaast heeft de voorzitter regelmatig contact met de bestuurders en andere stakeholders.

Informatie en reageren:

De procedure wordt begeleid door Hoek Consultants BV. Voor nadere informatie over de functie, zie de vacature op de website www.hoekconsultants.nl. Via deze website kunt u ook reageren op de functie met uw CV en motivatiebrief.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met drs. Jan Visser, Partner Hoek Consultants BV (janvisser@hoekconsultants.nl / 06-22558252).