Bestuur en Raad van Toezicht

ZOA heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van programma’s. De Raad van Toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op deze werkzaamheden. Hierbij staan noodhulp en wederopbouw centraal: de focus ligt op een optimale inzet van middelen en een goede relatie met alle betrokken partijen.

Bestuur ZOA

Chris Lukkien Algemeen directeur (CEO)
Arco van Wessel  Directeur Programma’s (CPO)

Raad van Toezicht ZOA

Voorzitter: dr. ir. Harry Paul
Harry Paul is ABDTOPConsult bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast heeft hij nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) en als lid van de Maatschappelijke Raad van Gevangenenzorg Nederland.

Vice-voorzitter: drs. Jaap Kamphorst
Jaap Kamphorst is zelfstandig interimmanager en organisatieadviseur. Daarnaast heeft hij een nevenfunctie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Accolade Zorggroep.

drs. Hannie Olij
Hannie Olij is bestuurder van Stichting Timon Groep te Zeist, bestuursstichting van Stichting Timon, zorg voor jeugd en jongvolwassenen en Stichting Timon AMV, begeleiding van alleengaande minderjarige vluchtelingen.

drs. Adriaan Bouw
Adriaan Bouw is werkzaam als registeraccountant bij een financiële instelling.

ing. Jan Hendrik Dronkers
Jan Hendrik Dronkers is directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme zaken en tevens loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat