Bestuur en Raad van Toezicht

ZOA heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van programma’s. De Raad van Toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op deze werkzaamheden. Hierbij staan noodhulp en wederopbouw centraal: de focus ligt op een optimale inzet van middelen en een goede relatie met alle betrokken partijen.

Bestuur ZOA

Chris Lukkien Algemeen directeur (CEO)
Edwin Visser  Directeur Programma’s (CPO)

Raad van Toezicht ZOA

Voorzitter: drs. K. (Niels) Hofstede RA
Niels Hofstede is als partner verbonden aan zakelijk dienstverlener PwC. Hij richt zich daarbij op energiebedrijven en de transformatie naar een duurzame energievoorziening. Daarnaast heeft hij een nevenfunctie als commissaris bij de Erdee Media Groep (EMG).

Vice-voorzitter: drs. Jaap Kamphorst
Jaap Kamphorst is zelfstandig interimmanager en organisatieadviseur. Daarnaast heeft hij een nevenfunctie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Accolade Zorggroep.

drs. Hannie Olij
Hannie Olij is bestuurder van Stichting Timon Groep te Zeist, bestuursstichting van Stichting Timon, zorg voor jeugd en jongvolwassenen en Stichting Timon AMV, begeleiding van alleengaande minderjarige vluchtelingen. Daarnaast is zij bestuurder Stichting Molenwijk met als doel exploitatie en instandhouding van landgoed Molenwijk conform vereisten van de Natuurschoonwet.

drs. Adriaan Bouw
Adriaan Bouw is werkzaam als registeraccountant bij een financiële instelling.

Mr. Ing. Jan Hendrik Dronkers
Jan Hendrik Dronkers is secretaris-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

mr. Anne Strijker RA
Anne Strijker is werkzaam geweest bij de Europese Commissie, treedt momenteel op als voorzitter van de EUROPOL working party on Criminal Finances, Asset Recovery and Money Laundering en werkt als onafhankelijk consultant. Daarnaast heeft hij nevenfuncties als scientific expert bij de Raad van Europa (Moneyval), is hij voorzitter van de commissie deelnemingen, beleggingen en onroerende zaken van de Maatschappij van Welstand en is hij betrokken bij de projectselectie van World Servants.