Duurzaam

ZOA is als maatschappelijke organisatie actief op veel terreinen die raakvlakken hebben met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel van onze projecten zijn gericht op de gevolgen van klimaatverandering. ZOA neemt daarin ook zijn eigen verantwoordelijkheid, en streeft daarin naar een duurzame bedrijfsvoering.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij (buitenlandse) leveranciers hebben ook invloed op de duurzaamheid van onze organisatie. Onderwerpen als kinderarbeid, biodiversiteit, corruptie, energieverbruik of discriminatie staan daarbij voorop. We kopen waar mogelijk in met fairtrade of biologisch keurmerk.

Voor ons kantoor in Apeldoorn gebruiken we enkel groene energie. In 2016 zijn we een overeenkomst aangegaan met een partij die honderd procent gerecycled kantoor- en hygiënepapier levert, geproduceerd van ZOA’s eigen oud-papier. Dit maakt het proces een voorbeeld van circulaire economie

100% klimaatneutraal
We hebben de ambitie onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Sinds het najaar van 2015 werken we hiervoor samen met adviesbureau Het Klimaatplein om honderd procent klimaatneutraal te worden. Na een eerste scan werden we een jaar lang gevolgd en ondersteund bij het maken van keuzes.

Ter ondersteuning van de programmalanden maken onze collega’s veel vliegreizen. In 2011 hebben we besloten een lange-termijnproject te starten van boomaanplant in Ethiopië. Door dit project kunnen we een compensatie van honderd procent CO2-reductie realiseren op onze intercontinentale dienstreizen per vliegtuig.

Investering in lokale economie
We nemen onze diensten en producten waar mogelijk lokaal af. Naast het financiële aspect is ook duurzame bedrijfsvoering een aspect dat meeweegt bij de selectie van leveranciers.

Zonnepanelen op het kantoor van ZOA
ZOA heeft in de afgelopen tijd geïnvesteerd in het reduceren van energieverbruik. Zo is alle TL verlichting vervangen voor Led in combinatie met aanwezigheidssensoren. Ook is er een energiezuinige ventilatie geïnstalleerd. Een tweede stap is het opwekken van zonne-energie door gebruik te maken van zonnepanelen.