Samenwerking

Werken in conflict- en rampgebieden is complex. Samenwerking is daarom cruciaal, om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Door op te trekken met organisaties die onze visie op hulpverlening delen, lukt het ons om daadwerkelijk het verschil te maken.

Nationale netwerken

 • Partos (lid) – een samenwerkingsverband van Nederlandse organisaties werkzaam in internationale samenwerking.
 • Prisma (lid) – een samenwerkingsverband van Nederlandse, christelijke organisaties werkzaam in de internationale samenwerking.
 • Goede Doelen Nederland (lid) – een branchevereniging van en voor Nederlandse goede doelen.
 • Dutch Security Network (lid van de stuurgroep) – een kennisplatform over veiligheid van Nederlandse ontwikkelings- en humanitaire organisaties.
 • AgriProFocus (lid) – een netwerk dat wereldwijd ondernemerschap van boeren bevordert
 • Platform Humanitaire Actie (lid) – een overlegorgaan van dertien Nederlandse hulporganisaties met de Nederlandse overheid

Europese netwerken

 • EU-CORD (lid) – Platform van Europese christelijke organisaties in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.
 • VOICE (lid) – Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies.
 • CONCORD (lid) – European Confederation for Relief and Development

 Internationale netwerken

 • ECOSOC (ZOA heeft de ‘speciale consultatieve status’) – Economic Social Council of the United Nations.
 • Core Humanitarian Standard Alliance (lid) – internationaal verband van organisaties die de Core Humanitaire Standard als kwaliteitsstandaard nastreven
 • Integral Alliance (lid) – Wereldwijde alliantie van christelijke humanitaire organisaties.
 • Org (lid) – Wereldwijd kennisplatform over hulpverlening aan vluchtelingen in stedelijke omgevingen;

Partners

 • Dutch Relief Alliance – een samenwerkingsverband van veertien Nederlandse noodhulporganisaties in partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Christelijk Noodhulpcluster – Samenwerkingsverband van Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA, gericht op gezamenlijke fondsenwerving en hulpverlening in ramp- en noodhulpsituaties.
 • Consortium of Dutch NGO’s – Samenwerkingsverband van ZOA en Red een Kind in Myanmar.
 • Wandelen voor Water (lid van de stuurgroep) – Samen met Aqua for All, Simavi en Amref Flying Doctors gericht op de organisatie van het jaarlijkse Wandelen voor Water voor basisscholen.
 • IS-Academy on Human Security in Fragile States – Samenwerkingsverband van de Universiteit Wageningen met Cordaid, ICCO, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib en ZOA, gericht op onderzoek in fragiele omgevingen.
 • Humanity House – Het Humanity House is een initiatief van het Rode Kruis. Het maakt humanitaire thema’s bespreekbaar en invoelbaar en inspireert mensen om een positieve bijdrage te leveren aan een leven in vrede en vrijheid voor iedereen.