Doelgroepen

Oorlogen en natuurrampen zetten een land op zijn kop. Mensen raken hun huis kwijt of moeten vluchten. Ook de dorpen en steden waar zij naartoe gaan hebben het moeilijk. Hulp is meer dan gewenst. Daarom zet ZOA zich hiervoor in, samen met jou.

Aandacht voor iedereen
Het opvangen van vluchtelingen en ontheemden is voor veel dorpen en steden niet eenvoudig. De lokale bevolking moet middelen, die vaak al schaars zijn, ineens delen. Om conflicten te voorkomen, hebben we bij onze programma’s aandacht voor alle betrokken partijen.