Inkomsten en uitgaven

ZOA’s werk is onmogelijk zonder de hulp van onze donateurs en vrijwilligers. Duizenden mensen, kerken, scholen en bedrijven die er samen met ons willen zijn voor slachtoffers van oorlogen en rampen. In 2019 steunden zij ons werk met € 11,9 miljoen. Naast de bijdragen van onze achterban ontvangen we ook financiering van institutionele donoren, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en de Verenigde Naties. Voor veel van deze bedragen geldt de voorwaarde dat we zelf een bedrag moeten inleggen. Dat betekent dat uw gift ons toegang geeft tot meer financieringsmogelijkheden, en we dus nog meer mensen kunnen helpen.

Hoe wordt mijn gift besteed?

In 2019 steeg het bedrag dat we uitgaven aan onze doelstellingen met 20% naar € 56.421.905. We konden de hulp uitbreiden in Irak, Congo, Sudan en Jemen. Daarnaast startte ZOA voor het eerst in Colombia met projecten voor schoon water, sanitatie en voedselhulp voor Venezolaanse vluchtelingen. Van alle inkomsten wordt 94,5 procent besteed aan onze doelstelling: het ondersteunen van mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een natuurrampen of een gewapend conflict. Slechts 3,5 procent zetten we in voor fondsenwerving. Zo’n 2 procent gebruiken we voor administratie- en beheerskosten.

inkomsten

Van de EU tot UNICEF

ZOA ontvangt niet alleen geld van haar achterban, maar ook van institutionele donoren. Dit zijn onder meer overheden uit Nederland, Australië en Amerika. Ook de Europese Unie en organisaties als UNHCR, UNICEF en WFP vallen hieronder. In 2019 droegen de institutionele donoren met elkaar € 47 miljoen bij aan hulp in ramp- en conflictgebieden. Wat er jaarlijks binnenkomt, hangt af van het beleid van de donoren. Wanneer dit beleid overeenkomt met onze doelstellingen, dienen we voorstellen in om onze programma’s gefinancierd te krijgen.

Meer weten? Bekijk dan onze jaarverslagen.