Inkomsten en uitgaven

Duizenden particulieren, kerken, scholen en bedrijven maken het werk van ZOA mogelijk. Daarnaast hebben we veel institutionele donoren en wordt er elk jaar een landelijke collecte voor ZOA georganiseerd. In 2017 heeft dit geresulteerd in een prachtige opbrengst van € 56,5 miljoen.

Van de EU tot UNICEF
Het grootste deel van onze inkomsten ontvangen we van institutionele donoren. Dit zijn onder meer overheden uit Nederland, Australië en Amerika. Ook de Europese Unie en organisaties als UNHCR, UNICEF en WFP vallen hieronder. In 2017 droegen de institutionele donoren met elkaar € 33,2 miljoen bij aan hulp in ramp- en conflictgebieden. Wat er jaarlijks binnenkomt, hangt af van het beleid van de donoren. Wanneer dit beleid overeenkomt met onze doelstellingen, dienen we voorstellen in om onze programma’s gefinancierd te krijgen.

Jaarverslag ZOA
Van alle inkomsten wordt 93,2 procent besteedt aan ons doel: het ondersteunen van slachtoffers van rampen en conflicten in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Slechts 4 procent zetten we in voor fondsenwerving. Zo’n 2,8 procent gebruiken we voor administratie- en beheerskosten. Meer weten? Bekijk dan onze jaarverslagen.