Ontstaan

De afkorting ZOA staat voor Zuidoost-Azië, de regio waar we in 1973 begonnen met ons werk. In dat jaar kwamen drie studenten uit Groningen op het idee om geld in te zamelen voor Vietnamese bootvluchtelingen. Dit ging zo goed, dat ze al snel startten met het uitzenden van veldwerkers. Het duurde niet lang voordat ze hun activiteiten konden uitbreiden naar Laos en Cambodja.

Stichting ZOA anno nu
Nu, ruim veertig jaar later, wil ZOA er zijn in maar liefst zestien landen. En ook al heeft onze naam daarmee de oorspronkelijke betekenis verloren, ons doel is gelijk gebleven: we steunen slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten, zodat zij op den duur weer op eigen benen kunnen staan.