Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy & disclaimer

In dit privacy statement geven wij aan hoe, wanneer en met welk specifiek doel wij persoonsgegevens vastleggen.

Contact houden en mobiliseren

Waarom bewaren en verzamelen wij persoonsgegevens?

De relatie met onze achterban - donateurs en vrijwilligers - en andere belanghebbenden van ZOA, is essentieel voor het realiseren van de missie van ZOA. Om contact te kunnen houden met onze achterban en belanghebbenden en hen te kunnen mobiliseren, is het van belang dat wij persoonsgegevens van hen vastleggen.

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ZOA daarbij van groot belang. Alle persoonlijke gegevens worden bij ZOA zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is daarbij ons uitgangspunt. Hieronder geven wij aan hoe ZOA dit heeft vormgegeven.

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. ZOA verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die ZOA verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. ZOA verwerkt bijvoorbeeld alleen uw e-mailadres indien u zich inschrijft voor de mail van ZOA.

Welke persoonsgegevens verzamelt ZOA?

Afhankelijk van de diensten die ZOA aanbiedt, kan ZOA de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Gegevens over naam, adres en woonplaats (NAW)
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Geslacht
 5. Geboortedatum
 6. IBAN (bij donaties)
 7. CV (in geval van sollicitaties)
 8. Uw deelname aan vrijwilligersactiviteiten voor ZOA
 9. Technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

Hoe gebruikt ZOA uw persoonsgegevens?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 • de aanmelding als vrijwilliger voor ZOA;
 • de uitvoering van de door u verstrekte opdracht tot betaling (donatie, incasso, periodieke schenking);
 • marketing, waaronder contact met u opnemen c.q. het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 • uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 • om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van ZOA;
 • om de website(s) van ZOA te verbeteren.

Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren, dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen ZOA is.

Hoe zorgt ZOA ervoor dat er vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan?

ZOA gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Zo nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. ZOA deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van ZOA kunnen zakelijke dienstverleners, ter uitvoering van een overeenkomst, bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. ZOA maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten verwerkersovereenkomsten.

Worden persoonlijke gegevens ook met derden gedeeld?

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. ZOA kan uw (persoons)gegevens met derden delen maar alleen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. ZOA verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoelang bewaart ZOA persoonlijke gegevens?

ZOA bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of laten verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan ZOA. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover ZOA nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor ZOA) maakt. Stuur uw verzoek naar: privacy@zoa.ngo. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Hoe beschermt ZOA uw persoonsgegevens?

ZOA neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. ZOA zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Hoe gaat de website van ZOA om met cookies en vergelijkbare technieken?

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van ZOA bezoekt. Op de website(s) van ZOA worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast kan ZOA gebruik maken van analytische - en tracking cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over surfgedrag. ZOA gebruikt deze informatie om het gebruik van de website(s) van ZOA te analyseren, te verbeteren en het effect van internetadvertenties te meten. Hiervoor maakt ZOA gebruik van Google Analytics en Facebook. De verzamelde data blijft anoniem, dat houdt in dat we geen persoonlijke data van individuele bezoekers kunnen zien en een bezoeker niet kunnen herleiden tot een specifieke gebruiker.

Privacybeleid van derden

Op de website van ZOA kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij ZOA behorende, websites. ZOA kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via socialmedianetwerken. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Youtube en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Waar kunt u uw vragen en/of klachten kwijt?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een email sturen naar privacy@zoa.ngo.

Verantwoordelijke

ZOA is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 11 december 2018

Om te blijven voldoen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van privacy beveiliging zal ZOA met enige regelmaat wijzigingen aanbrengen in het privacystatement. De meest recente versie van het privacystatement vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u dan ook aan deze te raadplegen zodra u persoonlijke informatie aan ZOA doorgeeft.