Onderwijs voor Sri Lankaanse kinderen

Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel kinderen in Sri Lanka nooit vrede gekend. Om hen een kans te geven in vrede een toekomst op te bouwen, leren we hen om op de juiste manier om te gaan met conflicten.

Door de jarenlange burgeroorlog in Sri Lanka is de jeugd van het land psychisch beschadigd geraakt en hebben jongeren veelal niet de kans gehad naar school te gaan. Om te zorgen voor stabiele gemeenschappen is het nodig dat deze kinderen weten hoe ze omgaan met conflicten. In het schoolsysteem in Sri lanka bestaat hier nog geen aanpak voor. De kinderen hebben dringend onderwijs nodig, zodat ze door middel van een baan kunnen werken aan een economisch sterk Sri Lanka.

Hoe en wat?
Binnen het project worden ongeveer 3800 kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar ondersteund binnen twee ‘hub centres’ in Mannar en Batticaloa en een ‘pre-school’ in Batticaloa. Aan kinderen die achterlopen op het onderwijs, of zelfs helemaal niet naar school konden, bieden we ‘versneld leren/catch-up’ -lesprogramma aan. Binnen de lesprogramma’s is ook aandacht voor vredesopbouw en -behoud, door bijvoorbeeld aanvullende lessen in communicatie. Het ‘pre-school’ programma op kleuterscholen is bedoeld om de allerkleinsten een kwalitatief betere start in het onderwijs te geven.

 

in het klaslokaal

En dit bereiken we hiermee:

  • Hogere opleiding voor de jongeren
  • Betere kans op de arbeidsmarkt
  • Stabiele gemeenschap