Een hoopvolle toekomst in Sri Lanka door lokaal burgerschap

Drie decennia van oorlog en geweld hebben diepe sporen achtergelaten in de harten van de Sri Lankanen. Gelukkig zijn er veel positieve ontwikkelingen sinds het einde van de oorlog in 2009, maar onder de oppervlakte blijven conflicten en polarisatie tussen de verschillende gemeenschappen bestaan. Veel van de onderliggende oorzaken blijven onbesproken en er moet nog veel werk worden verzet om duurzame vrede en stabiliteit te bereiken.

Het verzoeningsproces moet worden versterkt om er voor te zorgen dat de rechten en ambities van de verschillende gemeenschappen voldoende aandacht krijgen. ZOA helpt hierbij door gemeenschappen en lokale organisaties te leren hoe ze zich kunnen vertegenwoordigen richting de overheid. We trainen lokale organisaties, ondersteunen vrouwen die zich hard maken voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de overheid en richten ons op het ondersteunen van boeren. We helpen de productie te verbeteren en verbinden hen met kopers, handelaren en leveranciers. Door verbinding te maken met markten buiten hun gemeenschap kunnen boeren uit hun geïsoleerde situatie komen en profiteren van de economische verandering in Sri Lanka.

Voor een hoopvolle en stabiele toekomst in Sri Lanka, ondersteunen we met training en capaciteitsopbouw:

  • 30 lokale organisaties
  • 100 vrouwelijke leiders
  • 500 boeren

Dit vierjarige programma wordt gefinancierd door de Europese Unie. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een algemene gift geven, we zullen je gift inzetten waar dit het meest nodig is.

1024px FlagofEuropesvg