Een hoopvolle toekomst voor vluchtelingen in Ethiopië

Ethiopië biedt jaarlijks opvang aan duizenden vluchtelingen uit Eritrea en Somalië. Met name jonge vluchtelingen belanden hier vaak in een uitzichtloze situatie; het is erg moeilijk om werk te vinden en dat maakt het opbouwen van een nieuw bestaan vrijwel onmogelijk. Vluchtelingen mogen niet werken in Ethiopië, missen vaak de benodigde vaardigheden en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen.

Deze omstandigheden drijven vluchtelingen vaak verder richting Europa of het Midden oosten op zoek naar een betere toekomst. Ze hebben geen realistisch beeld van de gevaren van deze reis en ze worden een makkelijk doelwit voor mensenhandelaars. ZOA en haar partners willen deze kwetsbare groep mensen helpen. Dit willen we allereerst doen door het creeëren van betere mogelijkheden voor deze vluchtelingen. Zo pleiten we bij de overheid voor het legaal laten werken van vluchtelingen en bieden we hen beroepstrainingen aan zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Daarnaast verstrekken we informatie over de toegang tot essentiële basisvoorzieningen en proberen we te voorkomen dat deze overbelast raken door de instroom van zoveel extra mensen. Tot slot willen we de gevaarlijke oversteek naar Europa of het Midden-Oosten ontmoedigen door campagnes die wijzen op de gevaren van deze reis.

Dit vijfjarige programma wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kunt u een gift geven voor Ethiopië, we zullen uw gift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.

download