Een goede infrastructuur en schoon drinkwater

Meer dan 50 jaar is de Karen-bevolking in Myanmar slachtoffer geweest van gewapende conflicten. Honderdduizenden mensen zijn gevlucht. Nadat hier in 2012 een einde aan kwam, keren veel van hen terug naar huis. ZOA ondersteunt vluchtelingen bij hun terugkeer en het verbeteren van het levensonderhoud, zodat mensen weer zelfredzaam worden.

In Myanmar wonen meer dan honderd etnische groepen, die verschillende talen, gewoontes en tradities hebben. Een van die etnische groepen is de Karen-bevolking, een volk dat vooral in het oosten van het land woont. Dit volk was jarenlang slachtoffer van gewapende conflicten en een stammenstrijd. Hierdoor sloegen 400.000 mensen op de vlucht en werden vele levens verwoest. Toen in 2012 een einde kwam aan de conflicten, keerden vele mensen terug naar huis.

Hoewel het conflict in hun regio voorbij is, is het leven van de Karen bevolking nog altijd zwaar. ZOA werkt in Thandaunggyi, in het oosten van Myanmar. Hier zijn diverse problemen:

  • Een tekort aan water: de bevolking moet een half uur tot drie kwartier lopen naar een waterbron, waar drie tot vier maanden per jaar te weinig water in zit
  • Vele kinderen hebben diarree
  • Er is niet genoeg water beschikbaar om de landbouwgrond te irrigeren. Dit leidt tot droogte
  • Er is een gebrek aan infrastructuur: mensen moeten 25-30 kilometer reizen voor onderwijs, gezondheidszorg en de markt

De oplossing
Om de Karen-bevolking in Thandaunggyi weer zelfredzaam te maken, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, heeft ZOA diverse projecten opgezet.

  • Homegardening Een eigen moestuin voor 250 huishoudens
  • Voorlichting Hygiënevoorlichting aan 180 huishoudens
  • Veilig water De aanleg van 5 waterputten

Infrastructuur
We leiden driehonderd mensen op in wegenbouw, die minimaal twintig kilometer verharde weg aanleggen. Hier krijgen ze voor betaald. Hierdoor zijn de transportkosten laag en bevorderen we de lokale economie.

Goede land- en tuinbouwtechnieken
Door de bouw van twee modelboerderijen in zeventien dorpen, kunnen ook andere boeren leren wat de beste manier is. Hiervoor worden vierendertig boeren geselecteerd en opgeleid.

Bij een maandelijkse of jaarlijkse donatie, zullen we uw gift, als het project afgelopen is, inzetten voor een gelijkwaardig project.