Het bestrijden van vrouwenbesnijdenis

In sommige delen van Sudan worden vrouwen nog steeds besneden. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de vrouwen en kan tot ernstige klachten leiden. Om het probleem van de vrouwenbesnijdenis te bestrijden, geeft ZOA voorlichting. 

Stel, je bent een meisje van een jaar of tien. Echt nog een kind; het liefst speel je de hele dag met je vriendinnen of je zussen. In sommige delen van Sudan ben je echter op je tiende al rijp om te trouwen. En dus wordt je, voor je uitgehuwelijkt wordt, besneden. Zo’n besnijdenis gebeurt vaak provisorisch en heeft voor de meiden en vrouwen grote gevolgen: hun verdere leven kampen ze met lichamelijke klachten en problemen. Niet alleen hun eigen gezondheid, en soms zelfs hun leven, loopt door de besnijdenis gevaar: het krijgen van kinderen is voor besneden vrouwen vaak erg gevaarlijk.

Om de traditie van vrouwenbesnijdenis uit te roeien, geeft ZOA in Sudan voorlichting aan vrouwen en gemeenschappen. Dit doen we door vrouwen te wijzen op de gevaren van zo’n besnijdenis, maar ook door ze te leren dat het ook anders kan. Tijdens hygiënische promotieactiviteiten proberen we zo de houding van de vrouwen te veranderen en hopen we dat ze vrouwenbesnijdenis vanuit de gemeenschap zullen uitroeien. Daarnaast proberen we voor dit onderwerp ook aandacht te genereren via radio en televisie.

Zo bereiken we:

  • Minder besnijdenissen Minder vrouwen zullen zichzelf of hun dochters laten besnijden
  • Betere kennis We verhogen de aandacht voor hygiëne en het gebruik van sanitaire voorzieningen

In Sudan zijn armoede, honger en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag. Hierdoor zijn miljoenen mensen op de vlucht. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee