Hulp aan vluchtelingen en de gastgemeenschap

De inmiddels miljoenen Zuid-Sudanese vluchtelingen die in Uganda een veilig onderkomen zoeken, zijn een grote belasting voor de lokale bevolking. Hierdoor slinkt de voedselvoorraad, raakt het brandhout op en ligt er grote druk op sociale voorzieningen. ZOA helpt zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen aan een beter leven. 

De districten Adjumani, Arua en Kiryandongo kampen met een voortdurende instroom van vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen uit Zuid Sudan. Hoewel deze vluchtelingen voedsel en land krijgen is
dit niet voldoende om van te kunnen leven. Door samenwerkingen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking te stimuleren en communicatie te bevorderen kunnen conflictsituaties vermeden worden en kan gezamelijk gebouwd worden aan een betere toekomst.

Conflicten verminderen
Het doel van dit project is het risco op conflicten tussen vluchtelingen en de lokale bevolking in noord-Uganda verminderen. Dit willen we bereiken door het verbeteren van levensonderhoud, verbetering van communicatie en  scholing voor kinderen en jongeren die hun opleiding niet hebben afgemaakt. Samen met onze partnerorganisaties zullen we gemixte groepen  van vluchtelingen èn lokale bevolking  begeleiden bij het verbeteren van hun inkomen door  landbouw en onderlinge handel. Er is voldoende  grond beschikbaar maar de verdeling hiervan blijkt lastig en gevoelig voor conflicten. Om nieuwe conflicten te vermijden en bestaande te reguleren zullen bemiddelings- en conflicthanteringstechnieken worden aangeleerd. Daarnaast bieden we heel praktisch hulp: we delen bijvoorbeeld basispakketten uit waarmee boeren aan de slag kunnen en hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

Scholing
Door de grote stroom vluchtelingen wordt ook het schoolsysteem in Uganda belast. Er zijn te weinig scholen in de gebieden waar de vluchtelingen worden opgevangen. Scholen zijn overvol en er zijn te weinig middelen aanwezig. Hierdoor wordt het voor zowel  vluchtelingenkinderen als  kinderen van de lokale bevolking moeilijk om naar school te gaan. Door het trainen van 60 leerkrachten en het opzetten van 15  ‘Versneld leren programma’s ‘ op scholen en in kampen willen we 4000 kinderen helpen weer aan te sluiten bij hun leeftijdsgenoten en ze een goede opleiding te geven voor de toekomst. Helpt u mee?

En dit bereiken we hiermee:

  • Minder conflicten Meer begrip tussen vluchtelingen en de gastgemeenschap
  • Voldoende eten We stimuleren de voedselzekerheid in het gebied
  • Scholing voor kinderen We gaan schooluitval tegen en bouwen aan een mooie toekomst