Een baan voor kansarme jongeren

Twintig jaar geweld in Nwoya, een gebied in Noord-Uganda, trof de daar levende gemeenschap hard. Sinds het eind van de oorlog biedt ZOA jongeren een hoopvolle toekomst door hen onderwijs te geven. 

De oorlog in Nyowa ontwrichte de samenleving en verwoestte basisvoorzieningen als scholen en infrastructuur. 46,2% van de bevolking leefde er onder de armoedegrens van €1,70 per dag. Helaas zien we dat kwetsbare jonge mensen vaak aan hun lot worden overgelaten. De helft van deze jongeren heeft door de oorlog geen onderwijs kunnen volgen en kan hierdoor niet lezen en schrijven. Daardoor zijn ze uitgesloten voor vervolg- of vakonderwijs en een hoopvolle toekomst waarin ze een eigen inkomen kunnen genereren.

Voor kinderen die opgroeien in een conflictgebied, is de toekomst onzeker. Samen kunnen we zorgen voor een veilig thuis en goed onderwijs. Help je mee om dromen waar te maken? 
Ja, ik help mee

Een eigen inkomen 
Het is belangrijk dat de jongeren in Nwoya, Agogo en Pader de mogelijkheid krijgen een vak te leren en eigen inkomen te genereren. ZOA ondersteunt hierin door jongeren beroepsopleidingen te bieden waarbij de opgedane kennis direct kan worden omgezet in praktijkervaring. Het Employment en Entrepreneurship (SEE) programma dat ZOA uitvoert, heeft meerdere doelen. Ten eerste willen we de zelfredzaamheid van 1.500 jongeren vergroten door ze op te leiden en te ondersteunen bij het opzetten van hun eigen bedrijf in landbouw of dienstverlening. Daarnaast willen we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door zes vakopleidingsinstituten en het onderwijzend personeel te trainen. Een derde doel is om 3.500 jongeren toegang te geven tot kapitaal en de markt. Speciale aandacht is er voor jongeren met een handicap en tienermoeders, voor hen is het nog moeilijker om een inkomen te verdienen.

Jongeren met een beperking
Extra bijzonder aan dit project is dat we 300 jongeren met een beperking de kans op een goede toekomst geven. Jongeren met een beperking worden Uganda vaak met de nek aangekeken. Door hen onder de andere jongeren op te leiden, vergroten we het begrip tussen jongeren onderling.

En dit bereiken we ermee:

  • De jongeren leren een businessplan te schrijven
  • Een betere toegang tot de arbeidsmarkt
  • We helpen 300 jongeren met een beperking

Uganda herbergt het grootste aantal vluchtelingen in Afrika. Dit leidt tot een gebrek aan drinkwater, landbouwgrond en onderwijs. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee