Landrechten voor duurzame landbouw in Noord-Uganda

Tijdens de burgeroorlog in Noord-Uganda moest 95 procent van de bevolking van het district Nwoya, in de regio Acholi, huis en haard verlaten. Inmiddels is de oorlog voorbij en zijn de mensen teruggekeerd naar hun huizen. Echter, armoede en landconflicten veroorzaken nog steeds grote problemen in dit gebied.

Dit wordt onder andere veroorzaakt door het gebrek aan toegang tot en/of bezit van natuurlijke bronnen zoals land en daardoor het gebrek aan mogelijkheden om een inkomen te verdienen. Ook zorgen de gebruikte landbouwtechnieken voor milieuvervuiling en degradatie van de grond.

Om de economie in dit gebied tot bloei te brengen, is oplossing van landconflicten en het vastleggen van landrechten één van de belangrijkste voorwaarden. ZOA werkt al langer in deze regio op het gebied van landrechten. Hier bouwen we binnen dit project op verder. Samen met het districtsbestuur werken we aan het registreren van land, het oplossen van landconflicten en het formeel vastleggen van landrechten. De focus hierbij ligt op het beschermen van de lokale rechten van met name vrouwen en jongeren. Het verzekeren van toegang tot land voor economische productiviteit wordt gecombineerd met training op het gebied van duurzame landbouwtechnieken (‘green skills’). Binnen het project is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een handicap en tienermoeders.

Het uiteindelijke doel is dat de inwoners van het district Nwoya, waar dit project wordt uitgevoerd, een zekere en versterkte positie hebben om te werken aan een duurzaam, stabiel bestaan. Daarbij stimuleren ze de wederopbouw van de regio Acholi en wordt milieuvervuiling en landdegradatie tegengegaan

1024px FlagofEuropesvg

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een gift geven voor Uganda, we zullen jegift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.