Oplossen van landconflicten en landcertificering in Burundi

Burundi is één van de armste landen ter wereld. 90% van de bevolking woont in ruraal gebied en is afhankelijk van (kleinschalige) landbouw om te overleven. Echter, deze afhankelijkheid van land in combinatie met de bevolkingsgroei, zorgt ervoor dat land een bron van spanning en conflict is. Hoewel de regering sinds 2011 is begonnen met de certificering van land, zijn vastgestelde grenzen en landrechten bij de grote meerderheid van de bevolking nog steeds onbekend.

Aansluitend bij de nieuwe wetgeving van de regering, probeert ZOA in Burundi te werken aan het oplossen van landconflicten, het registreren van land en de afgifte van landcertificaten. Daarbij brengen we alle percelen in kaart en houden we de kadasters up to date. Dit doen we binnen twee programma’s in de provincie Makamba. Hierbij geven we specifieke aandacht aan de positie van vrouwen rondom het (informeel) gebruik en bezit van land.

Tot nu toe hebben we in het eerste programma, gefinancierd door de Nederlandse Ambassade in Burundi:

  • 43.500 percelen kadastraal vastgelegd
  • 9.200 landcertificaten opgesteld
  • 4.600 landconflicten opgelost

In het tweede programma, gefinancierd door USAID, hebben we tot nu toe het volgende bereikt:

  • 33.500 percelen kadastraal vastgelegd
  • 1.900 landconflicten opgelost

Dit project wordt gefinancierd door Nederlandse Ambassade in Burundi en USAID. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een gift geven voor Burundi, we zullen je gift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.

AQC kingdomof the netherlands 720360 USAID

 

 

 

 

 

Foto header: jonneke.nl