Schoon drinkwater voor basisschoolkinderen

Gebrek aan schoon drinkwater is een groot probleem in Burundi. Niet voor niets is dit één van de voornaamste reden voor het hoge ziekte- en sterftecijfer in het land. Samen met jou wil ZOA daar verandering in brengen, door te investeren in toegang tot schoon drinkwater voor scholen en daarmee in de gezondheid van de lokale bevolking.

Burundi is één van de vijf armste landen ter wereld. Door het gebrek aan schoon water zijn mensen gedwongen om vies water te drinken, wat de kans op ziektes als cholera en diarree verhoogt. Met name kinderen zijn hier erg kwetsbaar voor. Door te investeren in schoon drinkwater bij basisscholen willen we hier verandering in brengen.

  • Nieuw watersysteem Bij diverse basisscholen leggen we een nieuw watersysteem aan, dat regenwater afvoert naar een tank.

Met een volle tank kan een school de kinderen een jaar lang van schoon drinkwater voorzien. En als scholen toegang hebben tot water, zorgt het World Food Programme dagelijks voor een voedzame lunch. Een win-win situatie dus!

Naast de leerlingen profiteren ook de dorpsbewoners van de nieuwe drinkwatervoorziening. Zij kunnen dit water niet alleen voor zichzelf of hun vee gebruiken, maar ook voor het besproeien van hun moestuin. Daardoor neemt de beschikbaarheid van verse groente toe. Dit bevordert de gezondheid van de inwoners en de lokale economie dankzij de extra inkomsten.

In Burundi is hulp hard nodig. Samen zijn we er voor de mensen in Burundi met onder andere voedsel, water en onderwijs. Help je ook mee?
Ja, ik help mee