Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Als gevolg van het conflict tussen de overheid en islamitische oppositiegroepen zoals Boko Haram in het noordoosten van Nigeria zijn er ruim 2 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Veel van hen zoeken veiligheid in de provinciehoofdstad Maiduguri. Helaas worden dorpen nog steeds aangevallen en komen er nog iedere maand mensen aan, die soms al voor de tweede keer op de vlucht zijn voor het geweld.

Ontheemden wonen in hutjes in het open veld. Water wordt gehaald uit de waterput die door de oorspronkelijke bevolking is gemaakt, maar doordat de bevolking met 40% is toegenomen in dit gebied, is er een ernstig tekort aan schoon drinkwater. Toiletten ontbreken. De overbevolking en slechte hygiënische omstandigheden hebben in 2017 al geleid tot een grote cholera uitbraak. Daarnaast is de kennis van hygiëne vaak heel beperkt.

ZOA ondersteunt deze mensen door de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren en mensen toegang te geven tot sanitaire voorzieningen. Ook geven we hygiënevoorlichting zodat mensen zich beter bewust zijn van het belang van goede hygiëne. Daarmee proberen we tevens het verspreiden van water gedragen ziekten tegen te gaan.

En dit bereiken we ermee:

  • We bouwen 21 waterputten met handpomp of zonne-energie systeem
  • Installeren 36 toiletblokken met ieder 5 toiletten
  • En geven hygiënevoorlichting aan 16.000 mensen

Dit werk van ZOA, op het gebied van water, sanitair en hygiëne, wordt gefinancierd door OCHA, de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en overige donoren uit de ZOA achterban.

 

UNOCHAlogoCGK

In Nigeria zijn meer dan twee miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Er is een groot tekort aan basisbehoeften. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee