Vaktrainingen voor een beter leven

Eindelijk kun je na jarenlang op de vlucht te zijn geweest terugkeren naar je geboortegrond! Je bent blij, maar eenmaal aangekomen op de plaats die je zo goed kent is alles anders dan verwacht; je huis is weg, je land bezet door anderen, je hebt geen geld en geen enkele mogelijkheid om je gezin te onderhouden…

Helaas is dit voor veel terugkerende vluchtelingen in Burundi de harde werkelijkheid – zo ook in Karurama, waar we in 2015 met een programma starten. Toen de vluchtelingen terugkeerden, waren hun huizen weg en was er geen mogelijkheid deze weer op te bouwen. Van plastic en bladeren maakten ze hutten om in te wonen. Na een aantal jaar kreeg de helft van hen een permanente woning van de Verenigde Naties. Deze ongelijkheid in onderkomen zorgde uiteraard voor veel problemen en conflicten. Op advies van het vredescomité (opgericht door ZOA tijdens een eerder project in 2014) heeft ZOA 85 huizen gebouwd zodat iedereen in het dorp een goed onderkomen heeft. Dit heeft geleid tot minder conflicten, meer veiligheid en een gezondere leefomgeving. De inwoners blijven het echter moeilijk hebben omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn om geld te verdienen; ze hebben geen land meer om te bewerken en geen geld om te investeren in een opleiding of een eigen bedrijf.

Hoe en wat?
Wat deze bevolking nodig heeft is een duurzame en winstgevende mogelijkheid om geld te verdienen. Dat willen wij bieden door trainingen te verzorgen waarmee men een vak kan leren en een eigen inkomen kan genereren. Naast de trainingen willen we ‘zelf hulp groepen’ opzetten waarbij de dorpsbewoners met elkaar een ‘spaar en leensysteem’ opzetten, van elkaar leren en problemen samen kunnen bespreken en oplossen, samen sta je immers sterk!

En dit bereiken we ermee:
Het project zal starten met een uitgebreid marktonderzoek; waar is behoefte aan en waar liggen de kansen en mogelijkheden om een duurzaam inkomen te creëren? Aan de hand hiervan zullen trainingen worden georganiseerd. Dit kan zijn op het gebied van landbouw, techniek of stofbewerking, maar ook alfabetiseringstrainingen en een training ondernemerschap behoren tot de mogelijkheden. Van ieder gezin krijgt één lid de mogelijkheid deel te nemen aan een training naar keuze. De groep zal in totaal bestaan uit 161 deelnemers waarbij voor 4 huishoudens, die zich in een bijzonder kwetsbare positie bevinden, extra aandacht zal zijn. Na afloop van de training ontvangen alle deelnemers een certificaat van deelname. Om de deelnemers een goede start te kunnen geven met hun nieuwe vaardigheden zullen we een fonds opzetten waaruit start-up kits en grotere investeringen die nodig zijn voor verdere ontwikkeling, kunnen worden betaald.

  • Grootste noden worden in kaart gebracht
  • Kwetsbaren worden getraind
  • Ontwikkeling fonds voor startup-kits

Foto’s jonneke.nl

Dit project wordt gesteund door de ZBA-groep Burundi.

In Burundi is hulp hard nodig. Samen zijn we er voor de mensen in Burundi met onder andere voedsel, water en onderwijs. Help je ook mee?
Ja, ik help mee