Veilig onderwijs voor kinderen

Een paar jaar geleden was Darfur in Sudan langere tijd in het nieuws vanwege een enorme hongersnood en oorlogen. Nog altijd zijn moord, martelingen, verkrachtingen en bombardementen in Darfur aan de orde van de dag. Door het onderwijs te verbeteren, wil ZOA onveiligheid en armoede bestrijden.

De problemen in Noord-Darfur zorgen ervoor dat scholen onveilig zijn en de kwaliteit van het onderwijs slecht is. In het gebied waar ZOA werkt zijn zeven scholen met 2263 leerlingen. Hiervan zijn 1486 kinderen  ondergebracht in tijdelijke onderkomens met geen of beperkte voorzieningen. Van de zeven scholen hebben slechts drie scholen toiletten.

Vooral voor meiden is deze omgeving erg moeilijk.  Ook voor leraren is de gebrekkige leeromgeving problematisch. Ze raken gedemotiveerd door hun omgeving en het gebrek aan onderwijs- en leermateriaal, aan meubels en kantoren.  Ouders zijn zich niet bewust van het belang van onderwijs, wat leidt tot een hoog aantal schoolverlaters.

De oplossing
ZOA wil de kwaliteit van het onderwijs en de leeromgeving van kinderen verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Scholen We bouwen scholen zodat kinderen naar school kunnen
  • Training We trainen leraren zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt verhoogd

Impact
Door het faciliteren van basis onderwijs bereiken we:

  • Een veilige leeromgeving (betere gebouwen en adequate sanitaire en water voorzieningen) , wat resulteert in meer kinderen op school, verhoogde inschrijving en verbeterde hygiëne.
  • Betere leermiddelen wat resulteert in betere opleidingsmogelijkheden voor kinderen.
  • Een toename van het aantal gekwalificeerde docenten en kleinere klassen resulteert in een hogere kwaliteit van het onderwijs.

De toegang tot en een betere kwaliteit van het onderwijs verbetert de toekomst van kinderen en gemeenschappen in Darfur en draagt bij aan vrede en stabiliteit.

Financiering
Dankzij donaties is de financiering van dit project inmiddels rond.