Veilig onderwijs voor kinderen

Een paar jaar geleden was Darfur in Sudan langere tijd in het nieuws vanwege een enorme hongersnood en oorlogen. Nog altijd zijn moord, martelingen, verkrachtingen en bombardementen in Darfur aan de orde van de dag. Door het onderwijs te verbeteren, wil ZOA onveiligheid en armoede bestrijden.

Veel schoolgebouwen in Darfur zijn door de oorlog beschadigd. De klaslokalen die er zijn, hebben geen materialen en meubilair en zijn daarom als nog gesloten. ZOA werkt al jarenlang in Darfur en ziet de nood van de schoolkinderen. In dit project richten we ons in eerste instantie richten op het bouwen van nieuwe klaslokalen, het repareren van bestaande klaslokalen en het voorzien in meubilair en materiaal. Daarnaast worden leerkrachten getraind en ouder/docent comités gevormd. Tot slot is er veel aandacht voor de toegang tot water en sanitaire voorzieningen op de scholen. Zo worden er latrines en watervoorzieningen aangelegd en worden kinderen en leerkrachten getraind op het gebied van goede hygiëne.

Dit alles voeren we uit in vier dorpen in Dar el Salam en Kalimendo in Noord Darfur, Sudan. 1,099 kinderen (waarvan 310 nu helemaal geen toegang tot onderwijs hebben) en 32 docenten zijn de directe doelgroep van dit project. Ook worden 30 ouder/docent comité leden getraind.

En dit bereiken we ermee:

  • Klaslokalen Twee nieuwe klaslokalen en zes gerepareerd
  • Training Onderwijs- en hygiënetrainingen voor docenten
  • WASH 2 latrineblokken, vier waterpunten, 30 schoolbanken

Impact
Door het faciliteren van basis onderwijs bereiken we:

  • Een veilige leeromgeving (betere gebouwen en adequate sanitaire en water voorzieningen) , wat resulteert in meer kinderen op school, verhoogde inschrijving en verbeterde hygiëne.
  • Betere leermiddelen wat resulteert in betere opleidingsmogelijkheden voor kinderen.
  • Een toename van het aantal gekwalificeerde docenten en kleinere klassen resulteert in een hogere kwaliteit van het onderwijs.

De toegang tot en een betere kwaliteit van het onderwijs verbetert de toekomst van kinderen en gemeenschappen in Darfur en draagt bij aan vrede en stabiliteit.

In Sudan zijn armoede, honger en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag. Hierdoor zijn miljoenen mensen op de vlucht. We zijn er. Help je mee?
Ja, ik help mee