Verbeterde landbouwproductie in Burundi

Landbouw is de motor van de Burundese economie. Hoewel meer dan 90% van de bevolking afhankelijk is van de landbouw, resulteert dit nog in te weinig voedsel voor iedereen. Deze lage productiviteit komt onder andere door gebrek aan kunstmest, weinig toegang tot zaden, degradatie van de grond en de gebruikte landbouwtechnieken.

ZOA voert, samen met IFDC en Oxfam, een programma uit om de landbouwsector in Burundi te verbeteren en de productie te verhogen. IFDC richt zich hierbij met name op de landelijke voorziening in (gesubsidieerde) kunstmest, terwijl ZOA en Oxfam zich richten op landbouwtraining, -voorlichting en verdere ondersteuning ter verbetering van de landbouwproductie en het verhogen van inkomens.

ZOA en Oxfam voeren deze werkzaamheden uit in 14 districten van 6 provincies (ZOA in Cibitoke, Makamba en Muyinga; Oxfam in Bururi, Bubanza en Bujumbura Rural). De huishoudens worden begeleid volgens de PIP methodiek (Plan Intégré du Paysan). De insteek hierbij is om de ‘mindset’ van de huishoudens te veranderen en hen te motiveren om te plannen en investeren in hun eigen toekomst. Een centraal onderdeel hiervan is het opstellen van een geïntegreerd ontwikkelingsplan op huishoudelijk niveau, wat ondersteund wordt door het hele gezin. Door middel van trainingen en competities worden huishoudens vervolgens gestimuleerd hun eigen plan uit te voeren. Het project voorziet in een geleidelijke opschaling. Na een periode van begeleiding motiveren reeds ondersteunde huishoudens namelijk weer nieuwe huishoudens in hun omgeving om ook deel te nemen aan het project. Tot slot stimuleert en ondersteunt het project onderlinge samenwerking en worden spaargroepen opgezet.

Tot eind 2017 heeft ZOA, samen met haar lokale partner, in totaal:

  • Ruim 10.000 huishoudens begeleid in het opstellen van ontwikkelingsplannen en het verhogen van de landbouwproductie
  • 560 spaargroepen opgezet

Dit project wordt gefinancierd door Nederlandse Ambassade in Burundi. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een gift geven voor Burundi, we zullen je gift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.

AQC kingdomof the netherlands 720360

 

 

Foto header: jonneke.nl