Verbeterde vrouwenrechten in Sri Lanka

Veel vrouwen in Sri Lanka worstelen met de gevolgen van de oorlog die dit land jarenlang teisterde. ZOA helpt hen. Help je mee?

Sinds het einde van de burgeroorlog in Sri Lanka, in 2009, wordt er hard gewerkt aan herstel van dit land. Zo moet de infrastructuur en economie verbeterd worden en worden wegen, bruggen, huizen en watervoorzieningen hersteld. Maar terwijl er veel aandacht is voor bovenstaande zaken, wordt er minder tijd en geld besteed aan verzoening, psychosociale zorg en vredesopbouw.

Vooral voor vrouwen is dit een groot probleem, zij blijven worstelen met de gevolgen van de oorlog. Zo lijden veel vrouwen onder huiselijk en seksueel geweld en zijn onverwerkte trauma’s een groot probleem. Vrouwen zijn ook zeer ondervertegenwoordigd in het openbare en politieke leven.

De oplossing
ZOA maakt zich hard voor de rechten van vrouwen in Sri Lanka. Dat doen we door:

  • Rechten Aandacht te vragen voor de rechten van vrouwen
  • Herstel Bij te dragen aan het herstel van het wettelijk gezag vanuit het perspectief van huiselijk en seksueel geweld en geestelijke gezondheidszorg
  • Training Training en begeleiding van vrouwelijke leiders

Zo versterken we de positie van vrouwen en alleenstaande moeders en geven we ze een kans bij te dragen aan het economisch herstel van Sri Lanka.  Dit doen we door individuele hulpverlening.