Voedsel door financiële ondersteuning

Sinds eind 2013 zijn ruim 750.000 Zuid-Sudanese vluchtelingen Sudan binnen getrokken. De veiligheid in Zuid-Sudan is sindsdien alleen maar verslechterd. Verwacht wordt dat het aantal vluchtelingen snel zal oplopen richting de 800.000, 65% van hen zijn kinderen. De meeste vluchtelingen zijn halsoverkop en zonder bezittingen in vluchtelingenkampen in Darfur terecht gekomen. Hier krijgen ze opnieuw te maken met onveiligheid en conflict, maar ook met droogte en ernstige armoede. Er is weinig tot geen toegang tot basisvoorzieningen en er is een hoge mate van ondervoeding.

Het doel van het ZOA programma is het ondersteunen van deze vluchtelingen met een financiële bijdrage zodat zij zelf kunnen voorzien in hun behoeften. De grootste behoefte is voedsel en het doel is dan ook om ondervoeding tegen te gaan. De reden dat ZOA kiest voor de benadering middels een financiële bijdrage, is dat de voedselpakketten vaak niet voorzien in de volledige voedselbehoefte. Daarnaast hebben de vluchtelingen ook een grote behoefte aan onderdak, medicijnen en brandstof. Hierdoor wordt meer dan 80% van de  vluchtelingen gedwongen een deel van het voedsel te verkopen om daarmee op de markt aanvullende producten en diensten te kopen.

Hoe en wat
ZOA ondersteunt de 2000 meest kwetsbare huishoudens in twee vluchtelingenkampen met een financiële bijdrage van €15 per maand, gedurende 6 maanden. Ook krijgen de gezinnen extra informatie over hoe ze het geld het best kunnen besteden om aan de voedselbehoeftes van voornamelijk jonge kinderen en ouderen te voldoen.

Daarnaast ondersteunen we 100 huishoudens door het creëren van werkgelegenheid in de vorm van graan malen. Hier is grote behoefte aan in de kampen. ZOA levert graanmaalmachines en traint vrouwengroepen in het gebruik van deze machines. Hiermee kunnen zij vervolgens zelf een inkomen genereren.

En dit bereiken we ermee:

  • Vluchtelingen ontvangen een financiële bijdrage
  • Ze kunnen hier voedsel van kopen
  • ..en in andere behoeften zoals onderdak, medicijnen en brandstof voorzien

EUlogoensm
Dit project wordt gefinancierd door ECHO.. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een gift geven voor Sudan, we zullen je gift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.