Vrede en stabiliteit in Sudan door weerbare gemeenschappen

Conflicten zijn een groot onderdeel van de geschiedenis van Sudan. Niet alleen de strijd om onafhankelijkheid met Zuid-Sudan, maar ook conflicten tussen stammen en etnische groepen tekenen het leven in Darfur. Dit gebied kent systematische armoede en een groeiende druk op natuurlijke bronnen, wat zorgt voor steeds oplaaiende spanningen en conflicten. Dit gaat onder andere om landrechten, status van stammen, verzwakt traditioneel leiderschap en een afname van goede conflictoplossingsmechanismen. 

ZOA probeert samen met de gemeenschappen in dit gebied, te werken aan stabiliteit, vrede en weerbaarheid. Door mensen toegang te geven tot land, water, bestaansmogelijkheden en te werken aan vreedzame conflictoplossing, hopen we met dit vierjarige programma gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, mee te bouwen aan een stabiel Darfur.  Dit doen we door te werken op drie gebieden:

  • Verbeterde en toegankelijke conflictoplossings-mechanismen Ondersteunen burgerorganisaties, stimuleren van dialoog tussen jongeren, opknappen van schoolgebouwen, onderwijs rondom vredesopbouw en versterken lokaal gezag.
  • Afname van conflict over natuurlijke bronnen zoals water en land Aanleg nieuwe- en reparatie van bestaande waterbronnen, opzetten van comités voor water en gewasbescherming, traning rondom landconflicten, herstellen van aangetaste grond.
  • Verbeterde toegang tot manieren van levensonderhoud Opzetten en trainen van boerengroepen, beroepstrainingen, coaching en arbeidsbemiddeling, opzetten van spaar- en kredietgroepen, alfabetisering, rekenvaardigheid en training op ondernemerschap.

Dit vierjarige project wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierdoor is het niet mogelijk om direct bij te dragen aan dit project. Wel kun je een gift geven voor Sudan, we zullen je gift in dit land inzetten waar dit het meest nodig is.

download