Een nieuw bestaan voor oorlogsslachtoffers

De inwoners van Oost-Sri Lanka leden decennialang onder een allesverwoestende burgeroorlog. Sinds deze eindigde, probeert de bevolking het bestaan weer op te bouwen. ZOA helpt hen daarbij door verschillende trainingen aan te bieden.

Tussen 1983 en 2009 woedde er in Sri Lanka een burgeroorlog  tussen de onafhankelijkheidsbeweging Tamil Tijgers en de Sri Lankaanse regering. Hierbij kwamen tienduizenden mensen om het leven en zeker 300.000 burgers moesten vluchten voor het aanhoudende geweld. Halverwege 2009 zijn de eerste mensen weer teruggekeerd naar huis, waar zij hun bestaan geheel opnieuw moesten opbouwen. De wederopbouw van het land is moeizaam. De lokale overheid is zeer zwak en is vaak niet in staat om de bevolking basisvoorzieningen als goede wegen, elektriciteit, onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Daarnaast zijn er spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen (kasten) en religies, die ontwikkeling bemoeilijken.

Wederopbouw
ZOA helpt de mensen in het noorden en oosten van Sri Lanka hun levens weer op te bouwen. Daarvoor is het nodig dat lokale maatschappelijke organisaties en de lokale overheid sterker worden en in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in dit gebied.  We willen de barrières tussen bewoners en overheid wegnemen, de onderlinge relaties tussen inwoners versterken en de armoede verminderen.

Dit doen we door trainingen, opleidingen en bijeenkomsten te organiseren voor bewoners, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de lokale overheid. Hierbij hebben we extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving zoals vrouwen en gehandicapten.

Met onze inzet voor een duurzame ontwikkeling van Sri Lanka willen we de volgende drie doelen bereiken:

  • Versterken van maatschappelijke organisaties en lokale overheid
  • Bouwen aan vrede door eerlijke verdeling van economische middelen
  • Vermindering van armoede door training en beroepsopleidingen