Bahati’s droom: voor de klas staan

Andere kinderen een toekomstperspectief geven. Dat is wat Bahati (15) wil. Zelf kon hij zijn school niet afmaken.

“Ik werd ziek en kon niet meer naar school. Ook was er geen geld meer voor school,” vertelt Bahati. Hij heeft school daarom niet afgemaakt, en dat vindt hij nog steeds erg jammer. Hij wil dat andere kinderen hun school wel kunnen afmaken en zo meer kansen hebben. “Daarom wil ik leraar worden!”

Bahati is niet het enige kind in Congo dat buiten het schoolsysteem valt. Congo is nog steeds een van de landen met het grootste aantal niet-schoolgaande kinderen. Zo is het in Congo bijvoorbeeld verplicht een schooluniform te dragen. Geen geld betekent geen uniform en dus niet naar school.

Door oorlog en geweld krijgen kinderen in Congo slecht onderwijs of gaan helemaal niet naar school. Kinderarmoede is een groot probleem in het land. Tienduizenden kinderen leven op straat.

Voor kinderen zoals Bahati, die opgroeien in een conflictgebied, is de toekomst onzeker. Samen kunnen we zorgen voor een veilig thuis en goed onderwijs. Help je mee om dromen waar te maken? 

Ja, ik help mee

Bahati wil leraar worden