Blind en blootvoets op de vlucht uit Zuid-Soedan

Soms kan een conflict zo plotseling komen dat het je hele leven ineens op zijn kop zet. Bijvoorbeeld voor de blinde Armin uit Zuid-Soedan. Toen het conflict zijn dorp bereikte had hij geen tijd om in te pakken. Blootvoets trok hij met zijn zoon naar buurland Soedan. Maar nu hij daar woont zijn zijn zorgen nog niet voorbij… 

De blinde Armin had af en toe wel wat gehoord over de incidenten in Zuid-Soedan, waar hij woonde. Maar hoe ernstig deze incidenten waren wist hij niet. Laat staan dat hij ooit verwacht had dat ze zijn kleine dorpje zouden treffen. Toen dat wel gebeurde, in juni 2016, was het zo plotseling dat hij zelfs geen tijd had om schoeisel te vinden; hij moest meteen vluchten. Met zijn zoon en een aantal andere mensen uit zijn dorp vluchtte hij naar Darfur in buurland Soedan. Na twee weken kwam hij bij de grens waar hij door de Soedanese regering naar een kamp gestuurd werd.

Zorgen

Nu woont hij in een kamp in Elnimir, een half uur van de hoofdstad van Oost Darfur vandaan. Eigenlijk heeft hij nog steeds geen idee wat nou de oorzaak was van het conflict wat hem dwong zijn veilige thuis te verlaten.  Hij maakt zich zorgen om zijn twee broers, die achtergebleven zijn om op de boerderij te passen. Af en toe heeft hij contact via een krakerige telefoonverbinding, maar wie weet wat er met hen gebeuren zal? Ook maakt hij zich zorgen om zijn leven hier; vanwege zijn blindheid kan hij niet werken. Hij is dus volledig afhankelijk van hulpverlening, en wat als dat op een dag stopt?

Soms lijkt het kwaad te overwinnen in Zuid Soedan. ZOA helpt met onder andere voedsel, water en onderwijs. Help je mee?  
Doneer nu