Kabanges droom: dokter worden

Kabange (12) wil graag mensen helpen. Zelf kreeg hij vorig jaar malaria. Daarom wil hij dokter worden.  

 Kabange heeft geen gemakkelijk jaar achter de rug. Eerst kreeg hij malaria. Ook kan hij niet meer naar school. “Ik wil graag naar school, maar school is te duur. Toen ik eindelijk naar school kon, werd ik er weer afgestuurd.” Zowel toegang tot school als tot gezondheidszorg is niet vanzelfsprekend voor kinderen in Congo, waar Kabange woont.

De Democratische Republiek Congo heeft sinds vorig jaar te maken met nieuwe ebola-besmettingen. Rebellengroepen in het land verwoestten ebolaklinieken en vermoorden medisch personeel. Zij verspreiden geruchten dat lokale mensen juist ziek gemaakt worden in ebolacentra. Scholen sluiten door de onzekere situatie.

Kinderen gaan niet naar school omdat hun ouders zijn overleden en degenen die voor hen zorgen kunnen het schoolgeld niet betalen. Kinderen die hun ouders zijn verloren, zijn kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting, of rekrutering door gewapende groepen.

Voor kinderen zoals Kabange, die opgroeien in een conflictgebied, is de toekomst onzeker. Samen kunnen we zorgen voor een veilig thuis en goed onderwijs. Help je mee om dromen waar te maken? 

Ja, ik help mee

Kabange