Kinderen weer trots op hun Syrië

Het land is vaak in het nieuws: Syrië. Er is veel onrust en mensen zijn er vaak niet veilig. We stellen Jan Lamberink – Roving program manager – een aantal vragen over dit (eigenlijk) prachtig land. Lees mee over het werk van ZOA in Syrië. 

Waarom is ZOA begonnen met projecten in Syrië?
Als gevolg van het conflict in Syrië is een groot aantal inwoners in de problemen gekomen. Ruim elf miljoen mensen hebben hulp nodig, waarvan 5 miljoen mensen acuut. Een derde van de totale bevolking heeft Syrië verlaten en is op zoek gegaan naar veiligheid elders. ZOA helpt mensen in de regio, mensen die Syrië niet konden (of wilden) verlaten. We willen naast hen staan en samen met hen bepalen hoe we het beste kunnen helpen. Het zijn deze mensen die Syrië weer moeten opbouwen.

Hoe zag de situatie er in het land uit voordat ZOA begon met projecten?
Voor het conflict was Syrië een midden inkomens land. Het had een goede infrastructuur en er waren goede opleidingen beschikbaar voor de mensen. Verder waren de basisvoorzieningen als water en gezondheidszorg van een goed niveau. De huidige regering was aan de macht, toen er, evenals in andere Arabische landen, een opstand begon tegen de regering.

Wat is er in de loop van de tijd veranderd?
Sinds het conflict zijn een groot aantal mensen Syrië ontvlucht. Grote steden als Homs en Aleppo zijn grotendeels verwoest. In Syrië zijn naar schatting 6.5 miljoen mensen hun huis kwijtgeraakt en leeft 85% van de bevolking onder de armoedegrens. Als je al een baan hebt, dan zijn de lonen niet gestegen maar de prijzen van basale levensmiddelen wel. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs hebben stevig klappen gehad. Zo is de helft van ziekenhuizen op de een of andere manier beschadigd of verwoest.

AangekochtNHSyrieIrak19

Waar loopt ZOA tegenaan bij het implementeren van de projecten daar?
ZOA is blij met een kantoor in Damascus maar de spanningen in het land zijn niet over. In de loop van de tijd zijn verschillende landen zich gaan bemoeien met Syrië. Turkije, Rusland, Iran en ook de Verenigde Staten zijn allemaal onderdeel van een complexe werkelijkheid geworden. Op dit moment heeft de regering van Assad het grootste deel van Syrië weer in handen. Voor ZOA betekent dit een ingewikkelde omgeving om hulp te verlenen. Hoewel er in grote delen van het land niet meer gevochten wordt, is er nog geen duurzame oplossing voor het land. Grote donoren zetten vooral in op noodhulp. De mensen in Syrië zijn hier dankbaar voor maar vragen vooral om hulp die gericht is op de langere termijn. Ze willen graag meer inkomen, veilige huizen om in te wonen en toegang tot basisvoorzieningen.

Wat zijn de core zaken waar ZOA zich mee bezig houdt in de projecten?
Op dit moment helpt ZOA mensen om hun verwoeste huizen te herstellen. Ook bereiden we mensen voor op de strenge winters door het uitdelen van dekens, kleding en kachels. Verder biedt ZOA vaktraining aan om mensen te helpen aan aanvullend inkomen. Na de training helpt ZOA mensen aan de belangrijkste middelen die nodig zijn om een inkomen te verwerven. Dit kan een naaimachine zijn, maar ook gereedschap voor de bouw. ZOA heeft een speciaal oog voor mensen die leven met een of meerdere handicaps. In conflictsituaties zijn zij extra kwetsbaar. Middelen, zoals rolstoelen worden beschikbaar gesteld waardoor deze mensen beter deel kunnen nemen aan de samenleving. Personeel wordt getraind in het bereiken van mensen met handicaps.

Syrië is de bakermat van de menselijke beschaving en kent een enorme geschiedenis. Het is mijn wens dat gewone Syriërs in vrede samen mogen leven. Dat ze terug mogen keren naar de grond die hen zo lief is en dat hun kinderen trots mogen zijn op hun Syrië en onbevangen de diversiteit mogen omarmen".

Syria