Wat is er aan de hand in Nigeria?

Nigeria is een van de landen waar ZOA al enige jaren werkt. De situatie in dit land is vaak onstabiel en niet veilig. Wij stellen Henry Bos een aantal vragen over dit land. Hij heeft een aantal maanden voor ZOA in Nigeria gewerkt en is nu – na een paar maanden – weer teruggekeerd naar Nederland.  

Hoe was de situatie in Nigeria voordat ZOA begon met projecten daar?
Toen ZOA begon, was het conflict al een tijd aan de gang. Veel mensen waren op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Zij trokken vanuit het platteland naar de grotere plaatsen. Vooral aan de randen van de stad Maiduguri ontstonden diverse settlements, waar zij zich vestigden. Hierdoor was de situatie op het gebied van vooral voedselzekerheid en WASH slecht. 

Hoe zag het begin van de projecten van ZOA er in Nigeria uit?
ZOA koos ervoor om aan de randen van Maiduguri te gaan werken, waar geen of weinig andere implementerende organisaties waren op dat moment. In de settlements was er een ernstig gebrek aan vooral voedsel en water. Mensen konden hun dagelijkse landbouwactiviteiten (land bewerken, oogsten) niet uitvoeren vanwege angst voor geweld en/of geen toegang tot land. Verder was er een minimale toegang tot drinkwater, wat elk jaar tot ergere problemen leidde, zoals cholera. Daarom koos ZOA ervoor om te focussen op voedselzekerheid en WASH.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand in Nigeria?
Sinds 2009 wil een zogenaamde ‘non-state armed group’ genaamd Boko Haram een eigen kalifaat oprichten, onafhankelijk van de rest van Nigeria. De shariawet die op dit moment geldig is in dit gebied, wordt volgens deze groepering niet voldoende of streng genoeg geimplementeerd. Aangezien dit gebied voor decennia in extreme armoede geleefd heeft en het gebied een grensregio is op de rand van de Sahara in een fragiel klimaat, is er daarnaast een groeiende weerstand tegen de overheid. De afgelopen jaren heeft Boko Haram grote delen van het noordoosten van Nigeria in handen (gehad), terwijl de overheid dit gebied verdedigd of weer terug probeert te veroveren. Dit leidt tot forse vluchtelingenstromen naar de plaatsen die in handen van de overheid zijn.

distributie in Nigeria

Wat doet ZOA nu in Nigeria?
De afgelopen jaren is het conflict niet verminderd, maar eerder verergerd. Daardoor kunnen mensen niet terug naar hun geboortegrond. De situatie is vooral het afgelopen jaar in het noorden van het conflictgebied verslechterd. Grote delen van het gebied zijn opnieuw in handen van Boko Haram, wat leidt tot een ‘flee or stay’ situatie: huishoudens krijgen de keus om te blijven en aan te sluiten bij Boko Haram, of om te vertrekken. Deze situatie heeft zijn weerslag op ZOA’s werk.Op dit moment werkt ZOA nog steeds in dezelfde settlements aan de rand van Maiduguri. Voedselzekerheid wordt door middel van cash projecten voor de meest kwetsbare doelgroepen gewaarborgd (weduwen, gehandicapten etc). Daarnaast blijft cholera een jaarlijks terugkerend fenomeen waardoor we direct noodhulp verlenen op het gebied van WASH. Verder hebben we sinds het begin van 2019 een nieuw veldkantoor opgezet in Monguno, in het noorden van Borno State. Daar is het conflict op dit moment het hevigst. Aangezien er weinig land is en veel mensen, zijn de noden hoog en de risico’s groot. We implementeren daar op dit moment een WASH project in de wijken waar nieuwe IDPs zijn gekomen, en we distribueren cash om mensen in hun basisbehoeften te voorzien. 

Wat zijn de grootste obstakels in hulpverlening?
Alleen de grotere plaatsen zijn toegankelijk voor hulpverlening. Het platteland is grotendeels in bezit van Boko Haram. Dit leidt tot problemen op het gebied van logistiek, maar het is vooral lastig om de mensen met de hoogste noden te bereiken. Boko Haram is actief in het gebied en pleegt dagelijks terreurdaden (kidnapping, zelfmoordaanslagen, ambushes etc). Dit leidt tot problemen omtrent de veiligheid van onze staff en natuurlijk de mensen die we helpen.

Wat is jouw droom voor het land?
Een menswaardig bestaan voor IDPs waar ‘thuis’ ook weer echt ‘thuis’ is en waar families manieren vinden om goed om te gaan met een veranderd klimaat.

Vluchtelingenkamp Nigeria | ZOA

Samen geven we mensen hoop en perspectief op een toekomst, door met hen van noodhulp naar wederopbouw te gaan. Help je ook mee?

Ja, ik help mee!