Vredesopbouw

Op weg naar vrede

In landen waar sprake is van conflicten is vredesopbouw nodig om een duurzame een vreedzame toekomst te kunnen realiseren. ZOA streeft ernaar in vredesopbouwprojecten om de houding en gedragingen van mensen die betrokken zijn in het confict te veranderen. Hierin wordt samengewerkt met lokale gemeenschappen, organisaties en de overheid. Vrouwen en jongeren spelen een sleutelrol in het promoten van vrede en veiligheid. ZOA helpt de rollen van deze vrouwen en jongeren te versterken in het vredesopbouwproces.

Wat we doen

1. Het versterken van de sociale samenhang en vertrouwen

Conflicten zorgen ervoor dat mensen elkaar niet meer vertrouwen, het maakt het sociale systeem kapot en veroorzaakt in veel gevallen trauma’s. Als mensen die ervaringen niet verwerken en relaties niet herstellen, is de kans op nieuwe conflicten aanwezig. Mensen moeten nieuwe manieren leren om op een vreedzame manier met elkaar te leven en de circel van geweld moet worden doorbroken. Soms ligt het onderwerp te gevoelig om direct te werken aan vrede en conflicten. In deze gevallen kan het heel goed helpen mensen bij elkaar te brengen en te spreken over een gemeenschappelijk thema om mensen weer dichter naar elkaar toe te brengen.

2. Gemeenschapsveiligheid, het vermijden van conflicten en het oplossen 

Als landen zijn getroffen door conflicten is er vaak een scheiding ontstaan in de gemeenschappen, is er vaak sprake van haat, marginalisatie en trauma’s. Vaak zijn justiciele systemen niet aanwezig of werken niet goed, zijn corrupt of niet beschikbaar voor de meeste mensen.

ZOA ondersteunt de oprichting en in werking nemen van lokale veiligheid commissies in verschillende landen. ZOA wil heel graag deze commissies ondersteunen in het werk dat zij doen en zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen partijen die te maken hebben met de lokale veiligheid, de lokale overheid en de gemeenschappen.

3. Het reduceren van land – en waterconflicten 

ZOA is gespecialiseerd in landregistratie en landzekerheid in conflictgebieden. In het bijzonder de methode waarbij ZOA zich richt op vrouwen en jongeren maken deze programma’s uniek.

ZOA pakt waterconflicten aan op basis van een grondige analyse. We werken aan water management systemen, houden ons bezig met vraagstukken rondom waterschaarste en hoe conflicten rondom water op te lossen.

4. Het reduceren van geweld met betrekking tot geslacht 

In de landen waar ZOA werkzaam is, is het geweld met betrekking tot geslacht hoog. Een lange geschiedenis van geweld zorgt er in veel gevallen voor dat deze vorm van geweld aanwezig is. Een van de oorzaken van dit geweld met betrekking tot geslacht zijn de sociale normen aangaande geslacht, vrouwen en kinderen. Deze vrouwen en kinderen worden meestal inferieur geacht en worden gezien als eigendom van jongens en mannen. Vaak wordt het als schande gezien als jongens en mannen niet voldoen aan deze cultuur van masculiniteit.

ZOA wil dit geweld met betrekking tot geslacht bespreekbaar maken en wil gehoor geven aan de roep van de slachtoffers van geweld met betrekking tot geslacht om geholpen te worden.