ZBA groep Burundi

Aan het einde van de burgeroorlog in Burundi werden vredesdorpen opgericht om de verzoening tussen de drie etnische groepen (Hutu, Tutsi en Twa) te bevorderen. Aangenomen werd dat als mensen een dorp zouden delen, ze automatisch in vrede zouden samen leven. Net buiten het stadje Rugombo ligt één van deze vredesdorpen: Kamakara. De meeste inwoners zijn tussen 2005 en 2009 teruggekomen uit Rwanda, DR Congo of Tanzania. Bij aankomst kregen alle huishoudens een perceel van 300m² (met beperkte eigendomsrechten) waarop huizen werden gebouwd door UNHCR en INGO ADRA. Op dit moment wordt het aantal huishoudens in Kamakara geschat op 288.

De meeste gezinnen in Kamakara woonden een lange periode buiten Burundi en bij terugkeer bleken hun eigendommen door andere huishoudens te zijn ingenomen. Als gevolg hebben de meeste mensen in Kamakara geen landbouwgrond en geen geld om in andere inkomstenbronnen te investeren. Ze zijn afhankelijk van dagelijkse arbeid op de grond van andere mensen. Andere problemen zijn de slechte kwaliteit van de huizen die werden gebouwd, veel conflicten, en het hoge aantal kinderen dat niet naar school gaat.

Vooral voor jongeren is de situatie bijzonder moeilijk. De Burundese cultuur bepaalt dat iemand volwassen wordt op het moment van trouwen. Tot dan worden jongeren niet als volwaardige leden van de samenleving beschouwd. Hun betrokkenheid bij sociaaleconomische besluitvorming op gemeenschaps- of huishoudelijk niveau wordt niet geaccepteerd door de omgeving. Jongeren hebben op deze manier geen zeggenschap over hun eigen toekomst.

De ZOA Business Ambassadors Burundi helpen deze jongeren in Kamakara.

Dit project richt zich op 160 jongeren uit Kamakara, zowel meisjes als jongens van 18 tot 25 jaar. Het project draagt daarnaast indirect bij aan de zelfredzaamheid van de toekomstige families van deze jongeren en de leden van de gemeenschap. Indirect zullen 1.280 mensen profiteren van meer sociale cohesie met daardoor minder conflicten en meer stabiliteit in het dorp Kamakara.

Concreet richt het project zicht op het volgende:

  • De betrokken jongeren definiëren hun toekomstvisie en interesses en dit werken ze uit d.m.v. een PIP-aanpak. Aansluitend leren ze over inkomensgenererende mogelijkheden en de sector van hun keus. In lijn met hun eigen plan volgen ze vaktrainingen, kunnen ze stages volgen en gaan ze aan de slag met hun ondernemingsplan. Hun inzet wordt beloond met een diploma.
  • De jongeren zullen onderdeel zijn van spaarkredietgroepen en zelfhulpgroepen, waar ze leren sparen en krediet kunnen aanvragen. Ze zullen hier ook commissie ervaring opdoen en aanwezig zijn bij bijeenkomsten, ze leren discussieren over lokale issues en zullen bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap.
  • De jongeren en lokale leiders gaan samen in gesprek en volgen trainingen over conflict-management, communiceren zonder geweld, etc. Een jeugdvredescomité zal de sociale cohesie bewaken en promoten, conflictbemiddeling en activiteiten organiseren om saamhorigheid te bevorderen.

Meer weten? Download hier de projectflyer met alle informatie over het project.

Huidige ZBA groep:
Carl Drenth – Alfa Accountants en Adviseurs – https://www.alfa.nl/groningen
Erwin Westerik – Interhave Bedrijfshuisvesting B.V. – http://interhave.nl
Sjoerd en Jonneke Oskam – Karakteristiek Fotografie – http://jonneke.nl/
Ramon en Mariska van der Meulen – Electroworld van der Meulen – https://www.electroworld.nl/
Gerjan en Riejanne Hofman – Buytengewoon Hovenier – https://www.buytengewoon.nl/
Joan en Marjan Horbeek – Horbeek Beheer B.V. – https://www.linkedin.com/in/joan-horbeek-1858516/
Gertjan en Rosalie Haase – Synwood Trappen – http://www.swtrap.nl/
Frits en Corina van der Kooij – Fegon Waterbehandeling – https://www.fegon-waterbehandeling.nl/