ZBA groep Ethiopie

Het Brood & Vis project in Gambella, een provincie in het Westen van Ethiopië, richt zich op het verbeteren van voedselzekerheid voor zowel de Zuid-Sudanese vluchtelingen als ook de lokale bevolking rond het Terkidi vluchtelingenkamp. Dit wordt gerealiseerd door het versterken van duurzame vormen van levensonderhoud rondom brood en vis.

Sinds het uitbreken van het geweld in Zuid-Soedan in December 2013 zijn veel Zuid-Sudanese vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen (89%), gevlucht naar Ethiopië; voornamelijk naar de provincie Gambella. Het district Itang, waar dit project is gesitueerd, biedt onderdak aan de overgrote meerderheid van deze groep, zo’n 350.000 vluchtelingen. Dat is 10 maal zo veel als het aantal lokale inwoners!

Deze enorme stroom vluchtelingen heeft een flinke impact op het levensonderhoud in dit gebied. Dit levensonderhoud bestaat voornamelijk uit het houden van vee, het produceren van gewassen, het verzamelen van ‘wild’ voedsel, visserij, ruilhandel en leningen van familie. Ondanks de rijke biodiversiteit is er een groot tekort aan zaden, materialen, kennis en kunde en startkapitaal. Daarnaast zijn er geregeld overstromingen in het gebied die de situatie nog eens verder bemoeilijken. Zowel vluchtelingen als ook de lokale bevolking in dit gebied zijn enorm kwetsbaar; er is veel extreme armoede en chronische ondervoeding, met name onder vrouwen en kinderen. De vluchtelingen in het kamp zijn afhankelijk van voedselhulp van de VN, maar dit dekt maar 70% van de voedingsbehoeften. Bovendien hebben vluchtelingen vaak niet de voorzieningen om van het meel dat ze ontvangen brood te maken, waardoor ze het verkopen om ander voedsel en medicijnen te kopen. Ook is de productie van brood in het nabijgelegen dorp Terpham niet voldoende om in de noden te voorzien.

dav
dav

Er zijn weinig projecten geweest in het verleden die zich zowel richten op vluchtelingen als ook op de lokale bevolking. Hoewel de natuurlijke bronnen nog steeds formeel in beheer zijn van de lokale bevolking, is de toegang tot basisvoorzieningen en infrastructuur in het vluchtelingenkamp vaak nog net iets beter. Ook worden de natuurlijke bronnen door de aanwezigheid van vluchtelingen aangetast (bijvoorbeeld het kappen van bos voor brandhout) en zorgen vluchtelingen voor stijgende marktprijzen. Dit alles leidt tot frictie tussen vluchtelingen en de lokale bevolking.

Het project
Het versterken van duurzame vormen van levensonderhoud wordt gerealiseerd door:

  • Opzetten van zakelijke coöperaties
  • Leveren van de benodigde vaardigheden en materialen voor moderne visserij en productverwerking
  • Leveren van maalmolen- en bakkerijvoorzieningen
  • Faciliteren van toegang tot de lokale markt

De doelgroep:

  • Visserij coöperaties en winkels – 120 huishoudens
  • Bakkerij/brood coöperaties en winkels – 150 huishoudens
  • Maalmolen managementcomité – 20 huishoudens met een vrouwelijk gezinshoofd
  • Indirecte begunstigden – 1.000 huishoudens

In totaal zijn er direct 290 huishoudens bij dit project betrokken (100 huishoudens binnen de lokale gemeenschap en 190 huishoudens in het vluchtelingenkamp). Dit zijn in totaal (290*5) 1.450 mensen.

Daarnaast hebben maar liefst 1.000 huishoudens (5.000 mensen) indirect voordeel van dit project door de verbeterde toegang tot brood en vis op de markt.

Er is nog ruimte in de ZBA-groep Ethiopië. Zie je dit als een prachtige kans voor jezelf of een relatie? We vertellen je graag meer óf brengen je in contact met een van onze ZBA-leden. Je kunt dan contact opnemen met Michiel de Visser, relatiemanager bij ZOA. Hij is bereikbaar via m.devisser@zoa.ngo of mobiel 06 21481690.

Gambella 3