ZBA groep Myanmar

De groep ondernemers die zich verbonden heeft aan projecten in Myanmar is al lange tijd betrokken bij projecten van ZOA. Begonnen in Cambodja en later betrokken bij projecten in Myanmar. Ondanks moeilijkheden in het land blijft de groep betrokken en heeft zelfs besloten ZOA te ondersteunen in uitbreiding van het project.  

In eerste instantie waren zij betrokken bij projecten in Cambodja, waar vooral werd ingezet op zelfredzaamheid door vele dorpen te helpen met irrigatie, het aanleggen van dammen, vermeerderen van inkomsten door meer opbrengst van het land door scholing, samenwerking door het oprichten van coöperatie, en het houden van varkens en kippen. In dit project werd heel nauw samengewerkt met een plaatselijke NGO. Als de groep terugkijkt, kunnen ze niet anders zeggen dat ze daar een groot verschil hebben gemaakt.

Nadat ZOA uit Cambodja is vertrokken is de focus van de ondernemers verlegd naar Myanmar. Een land met veel spanningen, waardoor het niet gemakkelijk is de projecten goed op te zetten en te bezoeken. ZOA werkt daar onder de vlag van een locale NGO en werkt samen in een gebied wat niet voor iedereen toegankelijk is.

In de 2016 is er een start gemaakt met een project in drie dorpen gelegen in bergachtig gebied. Deze dorpen zijn enorm moeilijk te bereiken en vanwege spanningen wordt er vaak tegenstand van de overheid ondervonden. De ondernemers hebben een keer de gelegenheid gehad om de dorpen te bezoeken. Het project in deze dorpen richt zich vooral op de watervoorziening in het dorp. Elke dag moesten de dorpelingen ver lopen om water te halen en door de ondernemers zijn deze dorpen geholpen met waterpompen op zonne-energie, zodat het water in de dorpen in grote bassins opgevangen kon worden en vanuit het bassin via een buizensysteem naar de huizen kon worden gedistribueerd. Daarnaast ontvangen ze steun op het gebied van hygiëne, voeding, tuinieren, landbouw en spaar- en uitleengroepen. Het geheel van dit project ( 3 dorpen) draait naar tevredenheid en de groep heeft eind 2018 besloten op dezelfde manier verder te gaan met nog eens 7 dorpen.

Huidige ZBA groep:

Peter van der Eijk Flowex BV. Schiphol
Robert den Haag Robert den Haag juweliers
Hans Rosenbrand VduCare
Cor Baerveldt Bumaco Alblasserdam
Art Bot Plaisier BV
Elco Verhaar Verhaarbouw BV Hendrik Ido Ambacht
Hugo Kampman Nedsoft BV Ridderkerk
Theo Moggré Vastgoed projectontwikkelaar
BMF
Berend Groeneveld Interdam BV Ridderkerk
Koe Dit  Water construction 1