ZBA groep Noodhulp

Door de politieke en economische crisis zijn miljoenen Venezolanen gevlucht naar buurland Colombia. Ze leven daar onder extreme omstandigheden en er is een gebrek aan veel primaire levensbehoeften zoals water, voedsel en gezondheidszorg. Vluchtelingen in deze omstandigheden zijn ook vaak kwetsbaar voor uitbuiting en mensenhandel. De miljoenen mensen die Venezuela zijn ontvlucht en de schrijnende situatie waarin zij verkeren, zijn voor ZOA reden om in Zuid-Amerika aan de slag te gaan met noodhulp en wederopbouw. De ondernemersgroep noodhulp ondersteunt ZOA hierbij.

Binnen dit project zullen de water- en sanitaire voorzieningen in de informele kampen in La Guajira worden verbeterd. We delen afsluitbare watertanks en waterfilters uit, bouwen latrines en verbeteren de hygiëne situatie bij de gaarkeukens in de nabije omgeving, waar enorme aantallen mensen vaak uren moeten wachten op eten (we bouwen hier toiletten en zorgen ook hier voor toegang tot drinkwater).

Ook Colombia wordt hard getroffen door het coronavirus. Er is sprake van een lock-down waardoor veel mensen, die veelal afhankelijk zijn van de informele sector, niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Met extra ondersteuning van het ZBA team Noodhulp worden deze mensen ondersteund met vouchers voor voedsel.

Colombia

Huidige ZBA groep:

Art Bot Plaisier B.V. www.plaisier.nl
Cor Baerveldt Bumaco B.V. www.bumaco.com
Henk van Hierden Stichting Eekhorst www.stichting-de-eekhorst.nl/
Margreet Kok-van Diermen Kok-van Diermen Consultancy B.V.
Henk Kok Tilagi 1 B.V.
Ed Hakbijl Eduard Hakbijl Holding B.V.