ZOA Business Partner

ZOA Business Partner

Een ZOA business partner is een relatie die samen met ZOA als partner binnen een specifiek ZOA project of landenprogramma optrekt, waarbij (zo mogelijk) rekening wordt gehouden met de wensen van de Partner. De minimale bijdrage voor een Partner is € 50.000 per jaar gedurende meerdere jaren. Bij deze vorm van samenwerking is er sprake van een grote mate van maatwerk. 

De ondersteuning van Partners geeft landen de mogelijkheid om een project voor meerdere jaren te ontwikkelen. Deze projecten hebben naast een direct effect op de doelgroep vaak ook een spin-off effect voor het binnenhalen van (institutionele) financiering. Landen worden gestimuleerd om deze financiering strategisch in te zetten.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Martin Visscher of Annelot Hekman. Zij helpen u graag verder!