Overslaan en naar de inhoud gaan
Symposium

50 jaar ZOA: symposium over vredesopbouw

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van ZOA, orgiseerden we een symposium over vredesopbouw. Op dit symposium kwamen experts in vredesopbouw en humanitaire hulpverlening samen. Het symposium markeerde de reis van ZOA in de afgelopen 50 jaar en introduceerde een publicatie over vredesopbouw. Met deze publicatie wil ZOA haar kennis en ervaring delen. Het document gaat dieper in op de redenen achter geweld en de noodzaak van een multisectorale aanpak in vredesopbouw, ookwel Peace Nexus genoemd.

Het belang van vredesopbouw

50 jaar ZOA

In de afgelopen halve eeuw is de wereld getuige geweest van een toename van het aantal gewapende conflicten, resulterend in geweld, grote vluchtelingenstromen en verlies van talloze levens. ZOA heeft een rol gespeeld in noodhulp en wederopbouw door samen te werken met lokale partners om niet alleen de getroffen gemeenschappen te herstellen, maar ook om vrede en stabiliteit te bevorderen.

Reflecteren op de afgelopen jaren

Nu we deze bijzondere mijlpaal bereiken, is het een goed moment om terug te kijken naar wat we hebben geleerd en hoe we in de toekomst kunnen helpen om vrede te brengen. Belangrijke vragen die wij onszelf hebben gesteld zijn: ‘Hoe effectief heeft ZOA de oorzaken aangepakt die aanzetten tot geweld?’, en ‘Welke waardevolle lessen hebben wij in de afgelopen jaren geleerd die ons in de toekomst kunnen helpen?’. Om deze vragen te beantwoorden heeft ZOA een document over vredesopbouw opgesteld, ookwel het 'Pacebuilding paper' genoemd.

Vredesopbouw

Het document over vredesopbouw is opgesteld door een externe consultant. Hij heeft een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar de redenen van gewelddadig gedrag. Ook heeft hij interviews gehouden met ZOA-personeel uit vijf verschillende landen. Het document put daarmee uit jarenlange praktijkervaring. Met deze publicatie onderstreept ZOA het belang van multisectorale vredesopbouw. Aangezien de redenen om geweld te gebruiken verschillend zijn, zijn er ook verschillende manieren in verschillende sectoren nodig om bij te dragen aan vrede: de zogenoemde 'Peace Nexus'-aanpak. ZOA is ervan overtuigd dat de weg naar duurzame vrede ligt in samenwerking met anderen, elk met hun eigen verantwoordelijkheden en toegevoegde waarde.

Een korte samenvatting:

  • Het document vertelt over de verschillende redenen waarom mensen gewelddadig kunnen worden, zoals problemen met werk, uitsluiting van de samenleving, of culturele en persoonlijke zaken.
  • Iedereen is anders en daarom is er geen simpele oplossing voor geweld en vrede.
  • Het document legt ook nadruk op het helpen van mensen omgaan met de emotionele gevolgen van geweld. Als mensen geholpen worden om te herstellen van traumatische ervaringen, kan dat helpen om vrede in de gemeenschap te brengen.
  • In het document staan ook voorbeelden uit verschillende landen die laten zien hoe complex vredesopbouw kan zijn. Deze voorbeelden kunnen nuttig zijn voor beleidsmakers en organisaties die proberen vrede te brengen.

Het document pleit voor samenwerking tussen verschillende groepen, zoals hulporganisaties, ontwikkelingsorganisaties en organisaties die werken aan vrede. Samen kunnen we meer bereiken.

Een uitnodiging voor iedereen

Het volledige document is beschikbaar als download. Laten we samenwerken om een vreedzamere toekomst te bouwen.

ZOA en Peace Nexus