Overslaan en naar de inhoud gaan
vrouw met koe

Klimaatweerbaarheid

Klimaatverandering vergroot het risico op ernstigere natuurrampen en zelfs conflicten waardoor mensen op de vlucht slaan. ZOA helpt gemeenschappen zich aan te passen aan klimaatveranderingen. Zo bouwen we aan een toekomst waarin niemand gedwongen wordt om te verhuizen als gevolg van klimaatverandering. En helpen we mensen zelf in hun levensonderhoud te blijven voorzien, ongeacht de uitdagingen. 

Veerkrachtig bij klimaatverandering

Wat is klimaatweerbaarheid? 

Klimaatweerbaarheid gaat over het nemen van maatregelen om jezelf, je gemeenschap en je omgeving beter te beschermen tegen de veranderingen in het klimaat. Het draait om slimme aanpassingen doen, zodat we minder last hebben van problemen veroorzaakt door klimaatverandering, zoals overstromingen, droogte of extreme hitte.  

Wat doet ZOA aan klimaatweerbaarheid? 

ZOA wil in alle projecten en activiteiten rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering. We kijken bijvoorbeeld naar de klimaatrisico's voor het specifieke gebied waar we (gaan) werken. Ook werken we nauw samen met lokale gemeenschappen en experts om te leren over de specifieke behoeften en culturele context. Zo helpen wij hen minder kwetsbaar te worden voor overstromen, droogte of extreme hitte. 

Zo helpt ZOA bijvoorbeeld boeren in Afrika bij water management en het verbouwen van gewassen die beter tegen droogte kunnen. Zo bouwen we aan een toekomst waarin niemand hoeft te vluchten als gevolg van klimaatverandering. 

South Sudan
Bob van Dillen

Bob van Dillen, coördinator klimaatweerbaarheid

ZOA zet zich in om mensen te steunen die getroffen zijn door klimaatverandering, zodat ze veilig en zeker kunnen blijven waar ze zijn zonder te hoeven verhuizen.

Onze plannen voor de toekomst 

ZOA heeft zeven duidelijke doelen om te werken aan klimaatweerbaarheid: 

 1. Versterken van onze hulpverlening aan mensen die getroffen zijn door klimaatcrises: We helpen gemeenschappen zowel met noodhulp na een ramp, als met wederopbouw van een getroffen gebied.  

 2. Klimaatvriendelijk werken en verminderen van onze uitstoot: We willen onze impact op het klimaat verminderen. Ons doel is een CO2 uitstootvermindering van 25% in 2026 (ten opzichte van 2022).  
   
 3. Samenwerken met lokale gemeenschappen: We geloven dat mensen die in een gemeenschap wonen het beste weten wat ze nodig hebben. We willen samenwerken en naar hen luisteren. 
   
 4. Vergroten van onze kennis om op bewijs gebaseerde oplossingen te komen: We willen als organisatie meer leren over klimaatverandering en de risico's ervan. Zo kunnen we betere oplossingen vinden.   

 5. Samenwerken met andere partners in de humanitaire sector: Samen kunnen we meer bereiken. Daarom werken we samen met andere humanitaire organisaties. 

 6. Anderen inspireren ambitieuze doelen voor klimaatweerbaarheid op te stellen: We willen niet alleen zelf goede dingen doen. We willen anderen inspireren om ook meer te doen voor het klimaat en het milieu. 

 7. Onze voortgang meten: We willen duidelijke doelen stellen voor wat we willen bereiken binnen onze projecten en onze voortgang meten. 

Waar werkt ZOA aan klimaatweerbaarheid?

In al onze projecten kijken we naar de invloed van het klimaat. Hieronder een greep uit de landen waar we werken.