Overslaan en naar de inhoud gaan
Refugees from Ethiopia at the Sudanese border

We zijn er in Sudan 

De bevolking van Sudan kampt al meer dan dertig jaar met armoede, honger en geweld. Door klimaatverandering neemt de droogte in het land toe. Het land vangt vluchtelingen uit verschillende omringende landen op. Door de recente geweldsuitbarsting zijn nu ook veel Sudanezen in eigen land op de vlucht geslagen. ZOA is er voor hen.

Doneer voor Sudan 

Lees meer

We zijn er voor de bevolking van Sudan

0
Totale bevolking van Sudan
Icon/noodhulp
70.000 mensen zijn vanuit Ethiopië naar Sudan gevlucht
0
mensen zijn ontheemd binnen de landsgrenzen

conflicten landbouwers en veehouders

De toekomst is onzeker

Honderdduizenden mensen in Sudan lieten het leven door geweld en misdaden tegen de menselijkheid. Twee miljoen mensen sloegen op de vlucht. Met het installeren van een nieuwe overgangsregering in 2019 zag de bevolking hoop op verandering. Maar door politieke onrust blijft de toekomst onzeker.

Sudan is een droog land. Schaarste van grond en water op een groeiende bevolking: dat betekent strijd. Conflicten tussen landbouwers en veehouders zijn hiermee aan de orde van de dag en escaleren geregeld tot gewelddadigheden.

De uitdagingen zijn immens:

  • Sudan is een droog land met tegelijkertijd een groeiende bevolking;
  • De kwaliteit van de grond gaat achteruit, omdat de schaarse grond zelden de gelegenheid krijgt om braak te liggen;
  • Houtkap ten behoeve van brandstof veroorzaakt ontbossing;
  • Klimaatverandering brengt onregelmatige regenperioden met zich mee.

Traditionele gemeenschappen zijn zo beschadigd dat het oplossen van kleine conflicten al niet meer haalbaar lijkt. Ook lokale en regionale overheden hebben zelden de kennis en capaciteit om conflicten op te lossen of te voorkomen dat situaties uit de hand lopen.

Vluchtelingen komen ook uit omringende landen

Niet alleen Sudanezen zijn slachtoffer van geweld. Sudan is ook gastheer voor vluchtelingen die zijn ontsnapt aan geweld in omringende landen. Ook is er toenemende frictie tussen Sudan en Ethiopië rondom het gebruik van het water van de Blauwe Nijl.

Armoede en conflict gaan veelal samen, versterken elkaar en leiden tot menselijke nood. ZOA wil bijdragen aan het doorbreken van deze vicieuze cirkel door de toegang tot basisvoorzieningen te verbeteren en te werken aan vredesopbouw.

Ja, ik help mee en doneer voor hulp in Sudan

noodhulp ethiopische vluchtelingen

Drinkwater, voedsel en hygiëne 

We werken in twee regio’s van dit uitgestrekte land: in het oosten en in het westen. In beide regio’s zien we lange periodes van droogte, maar ook van overstromingen. Dit is een uitdaging voor de landbouw;  en daarmee een bedreiging voor de voedselzekerheid. We werken aan verbeterde drinkwatervoorzieningen en het terugbrengen van het voedseltekort. Ook proberen we bij te dragen aan het wegnemen van de oorzaak van vele conflicten.

Dit jaar richt ZOA zich in Sudan ook op noodhulp. Dit heeft te maken met de tienduizenden Ethiopische vluchtelingen die op dit moment naar Sudan vluchten, de hernieuwde gewapende conflicten in Darfur, de regelmatige overstromingen en de coronavirus pandemie.

Voor de vluchtelingen en ontheemden zorgen we voor toegang tot schoon drinkwater en basistoiletartikelen. Ook hebben we een kliniek geopend voor vluchtelingen aan de grens met Ethiopië. We geven trainingen op het gebied van hygiëne, onder andere om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We restaureren scholen en klinieken wanneer deze door overstromingen onbruikbaar zijn geworden. Door te werken aan al deze primaire basisvoorzieningen draagt ZOA in Sudan bij aan armoedebestrijding en het verminderen van conflicten.

Meer lezen over Sudan

In de brochure 'We zijn er in Sudan' lees je meer over Sudan en over de bijdrage die jij kunt leveren aan de hulp die ZOA in het land verleent. 

Download 'We zijn er in Sudan' (pdf, 3,1MB)

Ali Abdelrahman, Gedeil Wagif, Sudan

“We danken ZOA voor de watervoorziening in ons dorp; water is leven, zonder water is leven onmogelijk. We hoeven nu geen water meer te kopen, dit zorgt voor rust en stabiliteit.