Overslaan en naar de inhoud gaan

Vredesopbouw: vertrouwen is een werkwoord

Je land ligt in puin. Je bent weggevlucht en komt terug. Dan blijkt dat je grond in bezit is genomen door een ander. Wat doe je? Of: de oorlog is voorbij en je moet samen verder met de mensen die eens je vijand waren. Hoe leer je vertrouwen? ZOA helpt gemeenschappen bij het hervinden van vrede. 

Een socio-therapiegroep in DR Congo
Lees meer

Vertrouwen en verzoening

Samen bouwen aan sterke gemeenschappen 

De gemeenschappen waarin ZOA werkt, zijn vaak verwoest door conflict en geweld. In vrede leven met je buren is dan een grote opgave. ZOA helpt gemeenschappen de weg naar duurzame vrede in te slaan door minderheden, vrouwen en andere kwetsbare groepen een stem te geven. 

Wat we doen aan vredesopbouw

Sociotherapie om relaties te herstellen

Conflicten zorgen ervoor dat mensen elkaar niet meer vertrouwen. Ze maken het sociale systeem kapot en veroorzaken trauma’s. Als mensen die ervaringen niet verwerken en relaties niet herstellen, is de kans op nieuwe conflicten groot. Met sociotherapie, een speciale gespreksmethode, leren mensen om te gaan met conflicten en emoties. Het doel van sociotherapie is het opbouwen van zelfvertrouwen, begrip en verbondenheid binnen een groep of tussen groepen onderling. De deelnemers doen mee aan groepsgesprekken en rollenspellen. Allerlei onderwerpen komen aan bod, bijvoorbeeld: hoe ga ik om met mijn buurman die ruzie wil? Het helpt als mensen hun problemen kunnen delen in een groep. ZOA gebruikt sociotherapie in landen als Congo en Burundi, die een verleden kennen van oorlog en conflicten. Met sociotherapie leggen we een belangrijk fundament voor duurzame wederopbouw. 

Veiligheid bevorderen

In gemeenschappen en dorpen die zijn getroffen door geweld, is vaak sprake van haat, marginalisatie en trauma’s. Vaak werken juridische systemen niet of ze zijn niet aanwezig. ZOA ondersteunt de oprichting van lokale veiligheidscommissies in verschillende landen. Mensen kunnen naar deze commissies toestappen wanneer ze een conflict hebben met bijvoorbeeld hun buren. ZOA ondersteunt de commissies in het werk dat zij doen. We zorgen ervoor dat een verbinding ontstaat tussen alle partijen die te maken hebben met de veiligheid, zoals de lokale overheid en groepen mensen. Zo zorgen we ervoor dat gemeenschappen een stukje veiliger worden. 

 

Corita Corbijn, Specialist Vredesopbouw

Het is niet altijd makkelijk om vrouwen te betrekken bij het opbouwen van vrede. In vredescomités lukt dit wel; hierin kunnen vrouwen een belangrijke rol spelen. En zo een bijdrage leveren aan vrede.

Minder conflicten door landregistratie

In veel van de landen waar ZOA werkt, zijn landrechten niet goed geregistreerd. Dat levert problemen op wanneer mensen na een conflict terugkeren en een ander op hun land aantreffen. Hoe kun je aan je toekomst bouwen als je je eigen land niet kunt bewerken? ZOA is gespecialiseerd in landregistratie en landzekerheid in conflictgebieden. Daarnaast richten we ons op conflicten over water. ZOA pakt waterconflicten aan op basis van een grondige analyse. We werken aan watermanagementsystemen, houden ons bezig met vraagstukken rondom waterschaarste en de oplossing van conflicten rondom water. Zo zorgen we er samen met gemeenschappen voor dat geen nieuwe conflicten ontstaan. 

Waarom zijn landrechten zo belangrijk?

Geen geweld tegen vrouwen en kinderen

In de landen waar ZOA werkzaam is, lopen vrouwen en kinderen een groot risico op geweld. In de samenleving is veel geweld aanwezig; vrouwen en kinderen worden beschouwd als eigendom van mannen. In deze context vindt vaak huiselijk geweld plaats. ZOA wil dit geweld bespreekbaar maken, onder meer in de sociotherapiegroepen. Daarnaast helpen we slachtoffers van geweld.

Waar bouwt ZOA aan vrede?

Een greep uit de landen waar we samen met gemeenschappen bouwen aan vrede:

Sociotherapie

Ethiopië

Landrechten

Congo

Gemeenschappen versterken

Sudan