Overslaan en naar de inhoud gaan

Waar we voor staan: onze visie en missie

Wereldwijd zijn 110 miljoen mensen op de vlucht, op zoek naar een veilige plek. In deze moeilijke periode willen we naast hen staan en helpen, ongeacht ras, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd.

Missie

We zijn er voor mensen die lijden onder oorlog en natuurgeweld

ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We bieden noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.

Tijdens crises bieden we noodhulp, maar waar mogelijk richten we ons op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken we samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten we ons inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

Visie

Vrede, verzoening en hoop

Wij geloven dat God ons roept om vrede, verzoening en hoop te brengen in deze gebroken wereld. Op een dag zal Gods vrede volledig doorbreken. Ondertussen willen wij werken aan een wereld waarin mensen hoop hebben en in vrede een waardig leven kunnen leiden.

Samen met  scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers willen we er zijn voor onze naasten in nood. Daarmee geven we antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben.

Strategie: Op weg naar vrede en weerbaarheid

In het strategisch plan 'Towards Peace and Resilience' vind je onze belangrijkste aandachtsgebieden. In het plan lees je meer over wie we zijn, wat we doen en hoe we ons voorbereiden op veranderingen.

Download 'Towards Peace and Resilience' (pdf, 5,6 MB)