NOODACTIE: Duizenden gezinnen uit Noordoost-Syrië op de vlucht naar Irak

Hulp dringend nodig. Help een gezin met een noodpakket!

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel.

Dat doen we door ons in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of gewapend conflict. We bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo zetten we er ons samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het christelijk geloof is daarbij onze motivatie.

Geef een gift

Terug naar alle landen

Nigeria

In Nigeria zijn meer dan 800.000 mensen ontheemd door de terreur van Boko Haram. Sinds 2016 werkt ZOA in Nigeria om deze ontheemden te helpen en van voedsel te voorzien. Lees meer

Terug naar alle landen

Somalië

Somaliland wordt al jaren geteisterd door droogte, stijgende voedselprijzen en conflicten. Sinds 2016 helpt ZOA de lokale bevolking om honger en natuurrampen te overleven en weerbaarder te worden. Lees meer

Terug naar alle landen

Uganda

'De parel van Afrika’, kende diverse conflicten in het noorden en het oosten van het land. Vanaf 2007, toen de rust weerkeerde, begonnen we met ons programma voor herstel en wederopbouw. Lees meer