Overslaan en naar de inhoud gaan

Voedselzekerheid: op weg naar zelfredzaamheid

Steeds meer mensen zijn noodgedwongen op de vlucht voor geweld. Daarnaast mislukken oogsten vaker door klimaatverandering. In deze situaties biedt ZOA voedselhulp, bij voorkeur door het uitdelen van contant geld of vouchers. Waar mogelijk helpen we mensen bij het opnieuw opbouwen van hun bestaan, zodat ze zelf weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Lees meer

van noodhulp naar wederopbouw

Honger door geweld

Geweld leidt vaak tot honger. In conflictgebieden is het te onveilig om te zaaien, oogsten worden verwoest en boerengezinnen slaan op de vlucht. Mensen die leven in conflictgebieden lopen daarom twee keer zoveel kans op ondervoeding als mensen die in veilige ontwikkelingslanden wonen. ZOA komt ze te hulp.

Voedselhulp tijdens crises

ZOA werkt over de hele wereld. Met onze lokale teams kunnen we snel in actie komen bij humanitaire crises. Als het nodig is, voeren we voedsel aan met vrachtwagens, zodat we de getroffen mensen direct kunnen helpen. Waar mogelijk helpen we mensen door contant geld of vouchers te verstrekken. In dat geval kunnen mensen zélf kiezen welk voedsel ze voor hun gezin kopen. Ons werk houdt niet op bij het geven van voedselhulp. Na de noodhulp steunen we mensen met de wederopbouw van hun bestaan. 

Een vrouw bij haar huis in Congo
Inge Vos

Inge Vos, Specialist Voedselzekerheid

ZOA gaat verder dan noodhulp. Wij willen juist de meest kwetsbare mensen de kans geven om hun bestaan weer op te bouwen. En in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Duurzame toegang tot voedsel

Tijdens de wederopbouw is voedselzekerheid één van de gebieden waar we aandacht aan besteden. Samen met lokale gemeenschappen werken we aan duurzame voedselsystemen. We trainen boeren zodat ze hun productie kunnen vergroten. We zorgen ook voor goede mogelijkheden om voedsel op te slaan en te vermarkten, zodat niets verloren gaat.

Stimuleren van ondernemerschap

Boeren zijn cruciaal bij het verbeteren van de voedselzekerheid, maar ZOA traint ook anderen. We helpen ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf, zoals kappers, fietsenmakers en koks - maar ook IT’ers en automonteurs. Het trainen van ondernemers is gericht op het versterken van zelfredzaamheid, zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Waar werkt ZOA aan het verbeteren van voedselzekerheid?

In veel van de landen waar we werken, is het verbeteren van verbeteren van voedselzekerheid cruciaal. Een greep uit de landen waar dit een belangrijke rol speelt:

Vrouwengroepen verbouwen groenten

Myanmar

Voedselhulp in afgelegen gebieden

Zuid-Sudan

Boerengezinnen dromen over hun bedrijf

Burundi

Schoolmaaltijden van eigen bodem

Liberia

Ondernemers openen hun winkels

Irak