Overslaan en naar de inhoud gaan

Voedselzekerheid: op weg naar zelfredzaamheid

Mensen in onstabiele gebieden met veel conflicten hebben twee keer zo vaak honger als mensen in andere ontwikkelingslanden. Door klimaatverandering en doordat steeds meer mensen hun huis gedwongen moeten verlaten, hebben ze het nog moeilijker om genoeg eten te vinden en om te leven. In deze situaties biedt ZOA voedselhulp, bij voorkeur door het uitdelen van contant geld of vouchers. Waar mogelijk helpen we mensen bij het opnieuw opbouwen van hun bestaan, zodat ze zelf weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Lees meer

van noodhulp naar wederopbouw

Honger door geweld

Geweld leidt vaak tot honger. In conflictgebieden is het te onveilig om te zaaien, oogsten worden verwoest en boerengezinnen slaan op de vlucht. Mensen die leven in conflictgebieden lopen daarom twee keer zoveel kans op ondervoeding als mensen die in veilige ontwikkelingslanden wonen. ZOA komt ze te hulp.

Voedselhulp tijdens crises

ZOA werkt over de hele wereld. Met onze lokale teams kunnen we snel in actie komen bij humanitaire crises. Als het nodig is, voeren we voedsel aan met vrachtwagens, zodat we de getroffen mensen direct kunnen helpen. Waar mogelijk helpen we mensen door geld of bonnen aan mensen te geven, zodat ze zelf eten kunnen kopen dat ze nodig hebben. Maar als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de economische markt in een land niet stabiel is, geeft ZOA direct voedsel dat past bij wat mensen willen en nodig hebben. ZOA kijkt altijd eerst goed wat er aan de hand is en wat de beste manier is om snel en goed te helpen. Na de noodhulp steunen we mensen met de wederopbouw van hun bestaan. 

Een vrouw bij haar huis in Congo
Inge Vos

Inge Vos, Specialist Voedselzekerheid

ZOA gaat verder dan noodhulp. Wij willen juist de meest kwetsbare mensen de kans geven om hun bestaan weer op te bouwen. En in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Duurzame toegang tot voedsel

Tijdens de wederopbouw is voedselzekerheid één van de gebieden waar we aandacht aan besteden. Samen met lokale gemeenschappen werken we aan duurzame voedselsystemen. We trainen boeren zodat ze hun productie kunnen vergroten. Onze programma's gaan over betere manieren van landbouw, minder verspilling, en goed gebruik van de natuur. Door meer verschillende gewassen te verbouwen, proberen we meer soorten eten beschikbaar te maken. We zorgen dat mensen makkelijker aan eten kunnen komen door te helpen met de verkoop van voedsel en door mensen meer geld te laten verdienen. We zorgen ook voor goede mogelijkheden om voedsel op te slaan en te vermarkten, zodat niets verloren gaat.

ZOA werkt met de PIP-methode, ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen. Met deze methode leren boerenfamilies hoe ze samen kunnen werken. Ze leren ook zelf keuzes te maken om hun leven te verbeteren. Ze krijgen tips over hoe ze goed voor hun land kunnen zorgen en hoe ze het beste kunnen boeren in het klimaat van nu.

Stimuleren van ondernemerschap

Boeren zijn cruciaal bij het verbeteren van de voedselzekerheid, maar ZOA traint ook anderen. We helpen ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf, zoals kappers, fietsenmakers en koks - maar ook IT’ers en automonteurs. Het trainen van ondernemers is gericht op het versterken van zelfredzaamheid, zodat mensen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Waar werkt ZOA aan het verbeteren van voedselzekerheid?

In veel van de landen waar we werken, is het verbeteren van verbeteren van voedselzekerheid cruciaal. Een greep uit de landen waar dit een belangrijke rol speelt:

Vrouwengroepen verbouwen groenten

Myanmar

Voedselhulp in afgelegen gebieden

Zuid-Sudan

Boerengezinnen dromen over hun bedrijf

Burundi

Schoolmaaltijden van eigen bodem

Liberia

Ondernemers openen hun winkels

Irak