Overslaan en naar de inhoud gaan

Water en hygiëne

Schoon drinkwater, goede voorzieningen en hygiëne belangrijk zijn voor elk mens. Voor mensen op de vlucht en mensen die na jaren terugkeren naar de plek waar ze vandaan komen, zijn deze voorzieningen niet vanzelfsprekend aanwezig. 

Een kind drinkt water uit de pomp
Lees meer

water, maar ook een kraan

Schoon drinkwater is van levensbelang

Schoon drinkwater is van cruciaal belang. Miljoenen mensen op de vlucht hebben nauwelijks toegang tot schoon water. Dit is een groot risico voor hun gezondheid. ZOA zet zich in voor schoon drinkwater, maar leert mensen ook hygiënische vaardigheden. Waar water schaars is, proberen we met verschillende partijen een watermanagement systeem op te zetten. 

Wat we doen aan water & hygiëne

Noodhulp

ZOA helpt mensen in gebieden die getroffen zijn door rampen of geweld. In veel gevallen hebben deze omstandigheden ervoor gezorgd dat de toegang tot water nog moeilijker is geworden. Als het nodig is, voeren we met vrachtwagens water aan. Mensen kunnen dan ter plekke hun jerrycans vullen, zodat de meest acute nood wordt gelenigd. Liever werken we samen met lokale bedrijven en overheden aan herstel van de bestaande faciliteiten. Of we creëren nieuwe voorzieningen, zodat ook mensen in crisisgebieden toegang hebben tot schoon drinkwater.

Watermanagement

In gebieden waar water schaars is, liggen conflicten over 'het blauwe goud' op de loer. In landen als Sudan en Congo werkt ZOA daarom met gemeenschappen aan een geïntegreerd watermanagement systeem. Verschillende partijen gaan dan met elkaar om tafel om te onderzoeken hoe het water eerlijk verdeeld kan worden, bijvoorbeeld over akkerbouwers en veehouders. Daarnaast wordt de infrastructuur verbeterd, zodat water langer vast te houden is. Op deze manier wordt water ingezet om vrede te bevorderen, in plaats van conflict. 

Kinderen spelen met water
Harm Bouta

Harm Bouta, Sector Specialist

Toegang hebben tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen is niet alleen een kwestie van gezondheid. Het is een kwestie van menselijke waardigheid.

Goede voorzieningen en voorlichting

Goede sanitaire voorzieningen zijn vrijwel net zo belangrijk als toegang tot schoon water. Samen met gemeenschappen bouwen we goede sanitaire voorzieningen, bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen in Uganda en Colombia.

Voor ZOA houdt het werk niet op bij het bouwen van toiletten. We promoten Community Led Total Sanitation, een aanpak waarbij gemeenschappen samenwerken om oplossingen te vinden voor onhygiënische gewoonten. Daarnaast geven we voorlichting over goede hygiëne. Wanneer mensen gemotiveerd zijn om hygiënische lessen op te volgen – bijvoorbeeld de handen wassen met zeep – zijn de resultaten significant. Het kost tijd, energie en kennis om mensen zover te krijgen, maar het is de moeite waard om echte verandering te zien. 

Samenwerking 

ZOA werkt samen met veel lokale organisaties, het UN WASH cluster en overheden.

Waar werkt ZOA aan water en hygiëne?

Een greep uit de landen waar we werkzaam zijn op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne:

Toiletgebouwen op school

Uganda

Watermanagement

DR Congo

Latrines voor migranten

Colombia