Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderwijs: leren voor de toekomst

Mensen in crisisgebieden hebben vaak geen toegang tot onderwijs. Dit heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren, die hun leerachterstand vaak niet meer in kunnen halen. Maar ook volwassenen die lange tijd ontheemd zijn raken achterop. Daarom investeert ZOA in onderwijs.

Lees meer

investeren in de toekomst

Een veilige plek om te leren

Ieder kind heeft het recht om naar school te gaan. Als je wereld op z'n kop staat, is een veilige plek op school van cruciaal belang. Niet alleen om te kunnen leren, ook om te verwerken wat je is overkomen. ZOA helpt daarom kinderen in crisisgebieden naar school. Daarnaast bieden we ook onderwijs aan hun ouders.

Basisonderwijs 

Juist voor kinderen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld is het heel belangrijk om naar school te gaan. Daarom helpt ZOA bij het bouwen van scholen, het trainen van docenten en het creëren van bewustwording bij de ouders. Ook hebben we aandacht voor psychosociale hulp wanneer kinderen getraumatiseerd zijn door wat ze hebben meegemaakt. Een belangrijk onderdeel van onderwijs is de ‘life skill training’ waarin kinderen op een goede manier leren omgaan met conflicten.

In veel van de landen waar we werken is het niet vanzelfsprekend dat meisjes naar school gaan, zeker wanneer ze ongesteld worden. Daarom besteedt ZOA extra aandacht aan de toegang tot onderwijs voor meisjes en zorgen we ervoor dat zij gebruik kunnen maken van goede sanitaire voorzieningen. Op die manier krijgen ook meisjes een kans om te bouwen aan hun toekomst.

Evert Jan Pierik, Specialist Onderwijs

Wereldwijd leeft bijna een kwart van de kinderen in landen die door conflicten of rampen zijn getroffen. Juist voor deze kinderen is onderwijs cruciaal. Geen kind mag een dag school missen.

Ouders leren lezen en schrijven 

Lezen, schrijven en rekenen zijn belangrijke vaardigheden voor het krijgen en verwerken van informatie. ZOA steunt projecten die gericht zijn op het bijbrengen van deze vaardigheden aan vooral vrouwen en meisjes. Deze ondersteuning is gericht op de training van onderwijzers en de toegang tot een veilige leeromgeving bevorderen.

Beroepsvaardigheden

Veel vluchtelingen zijn alles kwijtgeraakt, hun huis, hun vrienden en hun baan. Wanneer ouders in staat zijn om hun gezin te onderhouden zal dit bijdragen aan hun gevoel van waardigheid. ZOA werkt nauw samen met andere organisaties en instituten die beroepsvaardigheden trainen. We zorgen ervoor dat deze programma’s aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de studenten. Ook wordt er voortdurend gezocht naar contacten op de arbeidsmarkt zodat studenten ook aan de slag kunnen zodra ze klaar zijn met hun opleiding. Ook ondersteunt ZOA startende ondernemers die hun eigen zaak willen beginnen.

Netwerk en partners in onderwijsprojecten

ZOA werkt in onderwijsprojecten samen met een aantal andere organisaties. Denk aan organisaties als War ChildEdukansUNICEFSave the Children en INEE. Daarnaast is ZOA aangesloten bij de wereldwijde Act 4 Education Campaign van Education Cannot Wait. Samen vergroten we onze impact.

Waar helpt ZOA kinderen naar school te gaan?

Enkele voorbeelden waar we werken:

Onderwijs in vluchtelingenkampen

Uganda

Radicalisering voorkomen

Irak